Kartlegging i norsk for språklige minoriteter

Udir utvikler et nytt kartleggingsverktøy i norsk for språklige minoriteter. 

Elever som ikke har norsk eller samisk som sitt førstespråk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Andrespråkselevers språkferdigheter skal kartlegges i forbindelse med eventuelt vedtak om særskilt språkopplæring (opplæringsloven §§ 2-8, 3-12).

I forbindelse med innføring av nye læreplaner utvikler vi et digitalt kartleggingsverktøy i norsk for språklige minoriteter. Det nye kartleggingsverktøyet blir publisert her i løpet av 2020.

Kartleggingsverktøyet er en revisjon av Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk (PDF) som vi utviklet i 2007. Dette kartleggingsmateriellet kan brukes inntil det digitale kartleggingsverktøyet er ferdig. 

Formålet med kartleggingen er å finne ut om elever med norsk som andrespråk trenger særskilt språkopplæring, hvilken norskopplæring eleven trenger, og når eleven er klar for å gå over til ordinær opplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!