Hva er tverrfaglige temaer?

Læreplanverket har tre tverrfaglige temaer som berører sentrale samfunnsutfordringer. De er ikke egne fag.

De tverrfaglige temaene er:

Overordnet del definerer innholdet i hvert av de tverrfaglige temaene. I "Om faget" i hver læreplan kan du se hvilket innhold fra de tverrfaglige temaene som er relevant i faget. Målene for hva elevene skal lære innenfor temaene uttrykkes i kompetansemål i fag på måter som er relevant i faget. 

Alle tre temaene forutsetter at elevene arbeider med problemstillinger som krever kunnskaper og ferdigheter fra flere fag. Temaene er derfor integrert i fag der hvor de er en sentral del av kompetansen i faget. De tverrfaglige temaene skal bidra til elevenes læring i hvert enkelt fag og samtidig bidra til en helhetlig forståelse av temaene på tvers av fag. 

Se film om tverrfaglige temaer med eksempler fra noen fag:

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!