Læreplangrupper for valgfagene

Vi fornyer innholdet i læreplanene for valgfagene på ungdomstrinnet. Her finner du en oversikt over hvem som sitter i læreplangruppene.

Demokrati i praksis

Arild Nyvoll

Ann-Christin Holtet

Hanne Reidun Storstein

Internasjonalt samarbeid

Ole Magnus Totland

Hanna Driesprong

Judith Klein

Innsats for andre

Heidi Falkhytten

Marta Daltveit Lindås

Malene Folkvord

Teknologi i praksis og Forskning i praksis

Irene Brodshaug (leder)

Torgeir Bull

Anders Kluge

John Dinesen

Programmering

Tommy Lykke Nordahl (leder)

Marina Nasi

Eirik Hellan

Monica Divitini 

Fysisk aktivitet og helse

Rita Fjæstad

Simen Garaas

Inga-Lill Westrum 

Natur, miljø og friluftsliv

Lars Haagensen, leder

Sondre Nordli

Ann Christin Granum

Medier og informasjon

Arne Midtlund

Janne Scheie

Kristin Hernandez

Reiseliv

Vivil Hunding Strømme

Kenneth Trasti-Smedstad

Ronny Sætre

Produksjon av varer og tjenester

Kenneth Gilbert Stevenson

Gro Klungland

Hanne Frivold Starling

Design og redesign

Hanne Rusten

Hilde K. Brenne Helleberg

Øyvind Høyem

Sal og scene

Kari Reigstad

Bjørn Johnsen

Anne-Lise Heide

Levande kulturarv

Merethe Mertens

Miriam Bjørklund

Erik Lillebråten

Trafikk

Kristin Eli Strømme (Leder)

Stig Andre Ohrvik

Roar Bakken 

Vi  har satt sammen læreplangrupper som samlet sett har:

  • fagdidaktisk (universitet og høgskole-sektor) og skolefaglig kompetanse i de aktuelle fagene
  • erfaring som lærer
  • kompetanse knyttet til vurdering
  • god kunnskap til arbeids- og næringsliv
  • kompetanse innen teknologi, innovasjon og entreprenørskap
  • kompetanse som sikrer innhold om den samiske folkegruppa (språk, kultur, historie og samfunnsforhold)
  • spredning i geografi og kjønn

Hvordan vil arbeide foregår arbeidet?

Arbeidet foregår i hovedsak fra mars til september 2019. Vi planlegger å involvere lærere og andre for å få innspill underveis i arbeidet. Med bakgrunn i innspillene vil vi gjøre endringer flere ganger i løpet av perioden. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!