Tips - hvordan jobbe med høringen om nye læreplaner

Å jobbe med høringen er en god anledning til å bli kjent med forslagene til nye læreplaner. Her er noen generelle tips for hvordan det kan være lurt å jobbe med høringen.

Forslag til nye læreplaner for grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring er nå på høring. Læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet høsten 2019 og tas i bruk skoleåret 2020/2021.

Innspill til hver læreplan og på tvers av fag

Det er viktig for oss å få tilbakemelding på hver enkelt læreplan, men også innspill på sammenheng og helhet i læreplanverket. Det er enklere for direktoratet og departementet å bruke høringssvarene videre dersom svarene er godt begrunnet.

Høringen har spørsmål til hver enkelt læreplan, og mange spørsmål har et kommentarfelt i tillegg. Bruk kommentarfeltet aktivt, særlig om dere er delvis enige eller uenige i spørsmålet. Vi oppfordrer dere til å lese hver læreplan for seg, og til å lese læreplanene på tvers av fag.

Det siste høringsspørsmålet til hver læreplan er et åpent spørsmål, hvor dere kan gi innspill som gjelder flere fag eller sammenheng og helhet.

Felles prosess for felles svar

Gjennomfør gjerne et samarbeid på tvers av skoler og andre eneheter for å samkjøre et felles høringssvar. Et slikt samarbeid kan for eksempel gjennomføres som et gruppearbeid.

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan en god gruppeprosess skal være, men en måte å gjøre det på kan være at personer og grupper av personer som skal svare på høringen møtes og diskuterer problemstillinger.

Et slikt samarbeid kan ha verdi for dere utover høringsperioden også, i arbeidet med det nye læreplanverket.

Hva skal høringen gi svar på?

Bakgrunnen for fagfornyelsen er å bidra til et verdiløft for skolen. Det skal bli god sammenheng mellom formålsparagrafen i opplæringsloven, overordnet del av læreplanverket og læreplaner for de enkelte fagene.

Målet med fagfornyelsen er også å gjøre opplæringen mer relevant og gi elevene bedre muligheter for dybdelæring. Noen fag skal få en tydeligere praktisk dreining. Læreplanene skal bli gode verktøy for lærerne.

Støtte til arbeidet med høringen

Vi har laget en rekke filmer som presenterer læreplanene, og beskriver innholdet i dem. Filmene er ment å være en hjelp for dere som ønsker å svare på høringen. Dere kan se filmene parallelt med at dere setter dere inn i læreplanene og høringsdokumentene som forklarer fornyelsen av læreplanene. 

Se filmer til støtte for arbeidet med høringen

Se filmer til støtte for arbeidet med overordnet del

Se demo av ny digital visning av læreplanene

Gi svar på høringen 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!