Støtte til innføring av nye læreplaner

Her får du en oversikt over hvilke tiltak vi planlegger for å støtte skoler og skoleeiere i arbeidet med å innføre nytt læreplanverk. Nytt læreplanverk skal tas i bruk fra skolestart 2020.

Kompetansepakker

Innføring av nytt læreplanverk

I samarbeid med Høgskolen i Innlandet (HiNN) jobber vi jobber med en kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk.

Kompetansepakken består av fem hovedmoduler, og en introduksjonsmodul vi anbefaler alle å starte med. Introduksjonsmodulen er tilgjengelig fra 1. oktober.

Les mer om kompetansepakken for innføring av nytt læreplanverk

Teknologi, programmering og algoritmisk tenkning

Sammen med Universitetet i Oslo, OsloMet storbyuniversitetet og Høgskulen i Volda jobber vi også med å utvikle en skolebasert kompetanspakke som skal støtte lærere på 1. til 10. trinn i arbeidet med teknologi, programmering og algoritmisk tenkning. Teknologi og algoritmisk tenkning er relevant i alle fag, og i tillegg kommer programmering inn i nye læreplaner for matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk.

Kompetansepakken vil bestå av flere moduler og skal gi støtte til hele skolen, samtidig som lærere i matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk får særskilt støtte til sitt arbeid. Modulene skal ha en tverrfaglig tilnærming og et tydelig fagdidaktisk fokus. Denne kompetansepakken skal etter planen være klar i mars eller april 2020.

Støttemateriell til overordnet del

Støttemateriellet som består av korte filmer og refleksjonsspørsmål om

  • overordnet del
  • dybdelæring
  • kompetansebegrepet
  • sammenhengen mellom kompetansebegrepet og dybdelæring
  • profesjonsfellesskap og skoleutvikling 
  • sosial læring og inkluderende læringsmiljø

Gå til støttemateriellet.

Støttemateriellet til overordnet del er fagovergripende og kommer til å være integrert i læreplanvisningen når den er klar.

Ny digital visning av læreplanverket med integrerte støtteressurser

Vi jobber med en ny digital visning av læreplanverket på udir.no. Vi kobler  støtteressurser direkte til læreplanene, slik at de blir bedre arbeidsverktøy. Støtteressursene kan både være fagovergripende og fagspesifikke.

Læreplanvisningen kommer til å ha funksjoner som skal gjøre det enklere å se sammenhenger i læreplanverket, og å planlegge opplæring både i og på tvers av fag. Blant annet får visningen en støttemeny der du selv kan velge hva du vil se av sammenhenger.

Her kan du ta en titt på skisser til ny læreplanvisning.

Vi har hatt workshoper og brukertester med lærere, instruktører, skoleledere og skoleeiere for at læreplanvisningen skal bli brukervennlig. 

Læreplanvisningen blir tilgjengelig senhøsten 2019.

Forventninger til skoler og skoleeiere

Vi har publisert en tekst om hvilke forventninger det er til skoler og skoleeiere i arbeidet med de nye læreplanene, og hvilket ansvar skoler og skoleeiere har. 

Arbeid med nye læreplaner - forventninger og ansvar

Frem mot august 2020 gjennomgår vi udir.no for å oppdatere innhold i tråd med de nye læreplanene.

Støtte til høringen

Høringen for nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående ble avsluttet 18. juni.
Filmer og annen støtte som ble gitt til høringen

Les våre oppsummeringer av innspillene som kom i høringen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!