Støtte til innføring av nye læreplaner

Her får du en oversikt over hvilke tiltak vi planlegger for å støtte skoler og skoleeiere i arbeidet med å innføre nytt læreplanverk. Nytt læreplanverk skal tas i bruk fra skolestart 2020.

Kompetansepakke

Vi jobber med en nettbasert kompetansepakke som skal være tilgjengelig for alle skoler gjennom pålogging på kompetanse.udir.no. Kompetansepakken skal være skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar.

Kompetansepakken skal ta utgangspunkt i skolenes behov og støtte skoleledere og lærere i arbeidet med å ta i bruk nytt læreplanverk. Innholdet skal bidra til økt kompetanse i å tolke og forstå læreplanverket. 

Det er skoleeier eller skoleleder som beslutter om skolen skal delta. Vi lager kompetansepakken slik at den passer inn i desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Fagmiljøer som samarbeider med og støtter skoleeiere og skoler i deres langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for veiledning.

Kompetansepakken følger et fastlagt løp som skal være realistisk å gjennomføre på et halvt år. Den retter seg både mot grunnskoler og videregående skoler. 

Når er kompetansepakken klar til bruk? Vi planlegger for november 2019.

Støttemateriell til overordnet del

Støttemateriellet som allerede er klart består av korte filmer og refleksjonsspørsmål om

  • overordnet del
  • dybdelæring
  • kompetansebegrepet
  • sammenhengen mellom kompetansebegrepet og dybdelæring
  • profesjonsfellesskap og skoleutvikling 

Våren 2019 skal vi lage filmer og refleksjonsspørsmål om sosial læring (kapittel 2.1 i overordnet del) og inkluderende læringsmiljø (kapittel 3.1 i overordnet del). Vi vurerer fortløpende behovet for flere ressurser. 

Støttemateriellet til overordnet del er fagovergripende og kommer til å være integrert i læreplanvisningen. 

Når er støttemateriellet klart til bruk? Vi publiserte første del av materiellet i oktober 2018. Det kommer mer i 2019. 

Gå til støttemateriellet.

Ny digital visning av læreplanverket med integrerte støtteressurser

Vi jobber med en ny digital visning av læreplanverket på udir.no. Vi kobler  støtteressurser direkte til læreplanene, slik at de blir bedre arbeidsverktøy. Støtteressursene kan både være fagovergripende og fagspesifikke.

Læreplanvisningen kommer til å ha funksjoner som skal gjøre det enklere å se sammenhenger i læreplanverket, og å planlegge opplæring både i og på tvers av fag. Blant annet får visningen en støttemeny der du selv kan velge hva du vil se av sammenhenger.

Her kan du ta en titt på skisser til ny læreplanvisning.

Vi har hatt workshoper og brukertester med lærere, instruktører, skoleledere og skoleeiere for at læreplanvisningen skal bli brukervennlig. 

Når er den klar til bruk? November 2019

Annen støtte

Vi går også igjennom temasidene våre på udir.no og vurderer hvordan vi videreutvikler innholdet på disse sidene. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!