Støtte til innføring av nye læreplaner

Her får du en oversikt over hvilke tiltak vi planlegger for å støtte skoler og skoleeiere i arbeidet med å innføre nytt læreplanverk. Nytt læreplanverk skal tas i bruk fra skolestart 2020.

To kompetansepakker

1. Innføring av nytt læreplanverk

Kompetansepakken består av fem hovedmoduler, og en introduksjonsmodul vi anbefaler alle å starte med. 

Les mer om kompetansepakken for innføring av nytt læreplanverk

2. Teknologi, programmering og algoritmisk tenkning

Vi jobber med å utvikle en kompetanspakke som skal støtte lærere på 1. til 10. trinn i arbeidet med teknologi, programmering og algoritmisk tenkning. Kompetansepakken vil bestå av flere moduler og skal gi støtte til hele skolen, samtidig som lærere i matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk får særskilt støtte til sitt arbeid. 

Denne kompetansepakken skal etter planen være klar i mars eller april 2020.

Kjennetegn på måloppnåelse

Vi jobber med å utvikle kjennetegn på måloppnåelse for de nye læreplanene i grunnskolen og fellesfagene i videregående.

Se forslag til kjennetegn på måloppnåelse fra alle trinn med standpunktvurdering. 

 

Støttemateriell til overordnet del

Støttemateriellet som består av korte filmer og refleksjonsspørsmål om

  • overordnet del
  • dybdelæring
  • kompetansebegrepet
  • sammenhengen mellom kompetansebegrepet og dybdelæring
  • profesjonsfellesskap og skoleutvikling 
  • sosial læring og inkluderende læringsmiljø

Gå til støttemateriellet.

Støttemateriellet til overordnet del er fagovergripende og kommer til å være integrert i læreplanvisningen når den er klar.

Ny læreplanvisning med støtte

De nye læreplanene ligger i en visning på nettsidene våre med støtte som du kan skru av og på. Støtten kan være til hjelp når du skal bruke læreplanene. Den digitale visningen gir støtte til å se sammenhenger i og mellom fag, jobbe med progresjon og knytte opplæringen til overordnet del. Den har også forklaring av verb og lenker til ressurser. Se demo av læreplanvisningen under:

Vi utvikler nye funksjoner i læreplanvisningen slik at du kan logge deg inn og planlegge opplæringen direkte fra læreplanvisningen. Disse funksjonene kommer våren 2020.

Facebook-gruppe: Nye læreplaner – for deg som vil dele erfaringer med andre

Facebook-gruppen er ment for lærere, skoleledere og alle andre som jobber i eller med skolen og fagopplæring, og som ønsker å utveksle erfaringer med å forberede seg på og bruke de nye læreplanene. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak gruppen.

Bli med i Facebook-gruppen

Forventninger til skoler og skoleeiere

Vi har publisert en tekst om hvilke forventninger det er til skoler og skoleeiere i arbeidet med de nye læreplanene, og hvilket ansvar skoler og skoleeiere har. 

Arbeid med nye læreplaner  forventninger og ansvar

Frem mot august 2020 gjennomgår vi udir.no for å oppdatere innhold i tråd med de nye læreplanene.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!