Utdanningsvalg – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 83

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 43 %
Delvis enig: 16 %
Hverken eller: 5 %
Delvis uenig: 7 %
Helt uenig: 2 %
Ikke svart: 27 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 34 %
Delvis enig: 20 %
Hverken eller: 7 %
Delvis uenig: 6 %
Helt uenig: 0 %
Ikke svart: 33 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 29 % 
Delvis enig: 20 % 
Hverken eller: 6 % 
Delvis uenig: 7 % 
Helt uenig: 1 % 
Ikke svart: 36 % 

I høringen påpeker flere utfordringer knyttet til organisering av opplæringen. Blant annet ønsker noen mer utplassering av elevene som del av opplæringen i faget. Noen påpeker også at det bør stilles formelle kompetansekrav til lærere som underviser i faget.

Det har også kommet noen få innspill til endring i kompetansemål.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi har fått mange innspill knyttet til rammer og forutsetninger for faget. Vår vurdering er at det er lite vi kan gjøre med læreplanen for å ivareta mange av disse innspillene. Derimot anbefaler vi å utvide og endre et kompetansemål til å diskutere konsekvenser av utenforskap. Det nye og utvidede kompetansemålet dekker flere andre høringsinnspill. Innspillet om mer utplassering har vi ikke rammer for å endre i læreplanen.

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!