Norsk tegnspråk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 15

Tendensen i tilbakemeldingene fra de store faginstansene er at norsk tegnspråk som et språklig og kulturelt dannelsesfag for en språklig minoritet, ikke er godt nok ivaretatt i høringsutkastet. Lærere og skoler er i stor grad tilfredse.

I tillegg får vi tilbakemeldinger om utfordringer knyttet til manglende lærerkompetanse og forskjeller mellom reelle muligheter til språklæring ut fra om elevene går på en ressursskole med flere tegnspråklige elever, eller om eleven går på nærskolen og i stor grad har opplæring i norsk tegnspråk alene.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å

  • synliggjøres tegnspråkets egenart både i tekstene under «Om faget» og i kompetansemålene
  • konkretisere innholdet i flere kompetansemål
  • konkretisere grammatiske termer i kompetansemålene
  • tydeliggjøre hvilke sjangre elevene skal arbeide med på flere trinn
  • tydeliggjøre språklig kreativitet i kompetansemålene
  • inkludere kompetansemål om tolking med progresjon fra 2. trinn til Vg3  

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!