Norsk for hørselshemmede – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 10

Uttalelsene viser behov for å styrke hørselshemmedes identitet som tospråklige og flerspråklige, og at tegnspråk må synliggjøres også i læreplanen norsk for hørselshemmede. 

Noen mener at planen bør uttrykke en sterkere tilknytning til døves identitet, kultur og historie, mens andre etterspør nødvendigheten av den sterke koblingen til læreplanen i norsk.

Både StatPed og Språkrådet mener at planen bør ha innhold som tilsvarer ordinær læreplan i norsk. 

Av de få som uttaler seg, er skoler og lærere stort sett tilfredse med planen.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å

  • synliggjøre bedre hørselshemmedes identitet som tegnspråklige
  • konkretisere bruk av tegn i muntlig kommunikasjon knyttet til den reseptive avlesingen og den aktive kommunikasjonen
  • konkretisere innholdet flere kompetansemål, inkludert oppbygging av og betydningen til ord og uttrykk
  • konkretisere sjangre på flere trinn og å legge til utforskende skriving på videregående
  • tydeliggjøre språklig kreativitet i kompetansemålene

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!