Norsk for elever med samisk som førstespråk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 16

Høringssvarene viser stor grad av tilfredshet med planens innhold og omfang og hvordan det samiske perspektivet er ivaretatt. Vi har imidlertid fått en oppfordring om å tilpasse rekkefølgen på måtene til ordinær norskplan, fordi mange av elevene har opplæring i samme klasserom. Språkrådet mener at planen bør oppjusteres i nivå og få tydeligere mål knyttet til språk og språkhistorie.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å

  • ferdigstille læreplanen i stor grad som i høringsutkastet
  • tilpasse rekkefølgen på målene til ordinær norskplan
  • tydeliggjøre progresjonen og heve kravet til kompetanse noe i slutten av opplæringsløpet
  • tydeliggjøre kunnskap om – og bruk av – fagspråk om språk og tekst

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!