Kvensk eller finsk som andrespråk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 9

Vi har kun fått ni innspill, men det er stor enighet om at utkastet er godt. Det er også stor enighet om å ha én samlet standpunktkarakter etter 10. trinn.

Vi har fått tilbakemelding om læreplanen bør ha lik struktur som læreplanen for samisk som andrespråk med nivåfordeling. Begrunnelsen for dette er at det vil gi elevene i videregående opplæring mulighet å følge en begynneropplæring.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi har fått få forslag til endringer, og det er ingen noen store uenigheter om innholdet. Vi anbefaler derfor å beholde læreplanutkastet, med noen små språklige justeringer og rettelser for å tydeliggjøre innholdet.

Vi anbefaler å legge inn enkelte forklaringer for å vise hvilke muligheter kompetansemålene kan åpne for i både kvensk og finsk. Disse to språkene har svært ulik tilgang til språkressurser, for eksempel ordbøker og skriftlige tekster.

Vi anbefaler å videreføre forslaget om én samlet standpunktkarakter for elevene på 10. trinn.

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!