Fordypning i norsk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 4

Vårt inntrykk er at høringsinstansene er tilfredse med formatet på kompetansemålene og at de mener planen legger opp til stor grad av valgmuligheter ut fra den enkelte elevs interesser.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler å

  • beholde læreplanenes navn som i dag
  • opprettholde vektlegging av den utforskende tilnærmingen og bruk av ulike medier i faget
  • la kompetansemålene i hovedtrekk bli stående som i høringsutkastet   

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!