Fordypning i matematikk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 5

Blant de få innspillene til høringen, er det støtte for læreplanen.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler i stor grad å beholde læreplanen slik den forelå i høringen. Navnet på faget og inkluderingen av de tverrfaglige temaene ses i sammenheng med de andre fordypningsfagene. Derfor beholder vi alle de tre tverrfaglige temaene.

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!