Fordypning i engelsk – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 18

Det 18 instansene som svarte på høringen er stort sett positive til utkastet til ny læreplan.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler noen få språklige justeringer i læreplanen for å presisere innholdet.

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!