Engelsk for hørselshemmede – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 16

Generelt dreier innspillene seg om at vi bør inkludere det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i læreplaner i engelsk, og spesielt for hørselshemmede elever.

Videre handler innspillene om at kompetansemålene bør justeres for å få frem døvekultur. Spesielt handler innspillene om mangelen på lærere for denne elevgruppen.

Våre anbefalinger etter høringen

I tillegg til de samme anbefalingene som i læreplanen for engelsk, anbefaler vi å

  • synliggjøre døvekultur i kompetansemålene
  • presisere hva direkte kommunikasjon innebærer

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!