Duodji – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastene til nye læreplaner og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 21

Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære?
Helt enig: 38 %
Delvis enig: 33 %
Hverken eller: 5 %
Delvis uenig: 0 %
Helt uenig: 0 % 
Ikke svart: 24 %

Legger læreplanen til rette for dybdelæring?
Helt enig: 24 %
Delvis enig: 24 %
Hverken eller: 5 %
Delvis uenig: 10 %
Helt uenig: 0 %
Ikke svart: 38 %

Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?
Helt enig: 38 %
Delvis enig: 14 %
Hverken eller: 0 %
Delvis uenig: 0 %
Helt uenig: 0 %
Ikke svart: 48 %

Innspillene vi har fått viser stor grad av tilslutning til planens innhold og omfang og hvordan det samiske perspektivet er ivaretatt. Vi har fått flere konkrete innspill til endringer i kompetansemål og i teskten Om faget. Vi har også fått flere innspill som peker på behovet for økt lærerkompetanse og gode rammer for faget i skolen.

Våre anbefalinger etter høringen

Vi anbefaler

  • å ferdigstille læreplanen i stor grad som i høringsutkastet
  • å endre rekkefølge på målene slik at progresjonen kommer tydeligere fram
  • å justere noen kompetansemål, slik at de ikke overlapper og slik at der er tydelig hvilken kompetanse elevene skal oppnå.
  • å tydeliggjøre kunnskap om og bruk av samiske fagbegreper
  • å justere noen av tekstene i Om faget og tekstene om vurdering
  • at departementet vurderer om fordypningsdelen tas ut i endelig læreplan, eller alternativt at det kommer tydeligere fram hvilke føringer som gjelder for fordypningsdelen.

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet  Duodji med fordypning (PDF)

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet  Duodji uten fordypning (PDF)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!