Drama og rytmikk for hørselshemmede – oppsummering av høringen

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk på høringsutkastet til ny læreplan og hva vi anbefaler å gjøre med dem.

Antall høringssvar: 3

Vi har kun fått tre innspill og de spriker i ulike retninger.

Våre anbefalinger etter høringen

Det er ingen enhetlig tilbakemelding på læreplanen i drama og rytmikk, og derfor har vi kun gjort små justeringer. Vi har gjort noen endringer basert på endringer som er gjort i læreplanen i musikk, og vi har også sett på endringer som går på tvers av alle læreplanene.

Vi har

  • justert tekstene Fagets relevans og Sentrale verdier
  • endret et av kompetansemålene på 5. - 7. trinn
  • justert vurderingstekstene
  • tatt inn det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap

Læreplanen er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet. Den skal være klar i løpet av senhøsten 2019.

Læreplanutkastet som er sendt til Kunnskapsdepartementet (PDF)

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!