Oppsummeringer av 7000 høringssvar om nye læreplaner

Tusen takk til alle som har bidratt med innspill i høringen om nye læreplaner for fag i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående.

På bakgrunn av innspillene har vi gjort større og mindre endringer i våre forslag til nye læreplaner.

Læreplanene er nå til behandling hos Kunnskapsdepartementet

Det betyr at det fremdeles kan komme endringer i læreplanene. Endelige læreplaner vil være klare senhøsten 2019.

Se brev til Kunnskapsdepartemenet om overordnet oppsummering av høringen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!