Oppsummering av innspill – nye læreplaner på yrkesfag

I januar delte vi de første skissene til nye læreplaner i programfagene på yrkesfag. Vi fikk til sammen 615 innspill og i hovedsak er veldig mange fornøyde med retningen på faget. Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger på kjerneelementene.

Vi har fått flest innspill fra skoler og lærere. De har i stor grad kommet med faglige innspill, mens fagorganisasjoner og opplæringskontorer er i større grad opptatt av arbeidslivets behov. 

Her er noen av tilbakemeldingene vi har fått:

  • Mange nevner at det er viktig å legge vekt på en fremtidsrettet teknologi.
  • Mange mener det er vanskelig å forstå hva som ligger i «om faget» i denne sammenhengen, og noen mener denne teksten blir for generell.
  • Noen mener at språket er for tungt og kan være vanskelig å forstå. Flere spiller inn at også engelsk må med.
  • Noen mener at spilleregler i arbeidslivet og HMS må komme tydeligere fram i læreplanen.

Elektrofag har fått mange innspill som går i retning av at nivået for Vg1 ligger noe høyt, og at dette vil utfordre progresjonen videre for Vg2 og Vg3.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt utdanningsprogram som er slått sammen fra to av dagens utdanningsprogram. Her er tilbakemeldingene delte. Noen mener at den ene delen har fått for stor plass og mange mener at innholdet er for omfattende.

Ny innspillsrunde i april

Vi tar med oss alle innspillene vi har fått i det videre arbeidet. 1. april deler vi nye skisser. Da ønsker vi innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen.

Oppsummering fra de ulike fagene

Klikk på lenken under for å lese alle innspillene vi har fått.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!