Nye læreplaner Vg1 yrkesfag

27. februar publiserer vi nye læreplaner for utdanningsprogrammene på Vg1. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart 2020.

Fra skoleåret 2020 –21 utvides antall utdanningsprogram fra åtte til ti, med fire nye utdanningsprogram:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

De fire nye utdanningsprogrammene er markert i kursiv.

Hva kjennetegner de nye læreplanene?

Vi jobber med å utvikle nye læreplaner for alle utdanningsprogrammene på Vg1.
Flere av utdanningsprogrammene blir videreført slik de er i dag, men innholdet i fagene har blitt fornyet. Utdanningsprogrammene som blir videreført er bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, naturbruk, restaurant- og matfag og teknikk og industriell produksjon.

De viktigste endringene for de nye læreplanene er at vi i større grad har lagt vekt på at fagene skal være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov. I elektrofag har vi for eksempel lagt vekt på at fagarbeidere skal bygge, drifte og videreutvikle et stadig mer teknologisk samfunn.

De tverrfaglige temaene, folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap, skal også vektlegges i fagene der det er relevant. I naturbruk vil bærekraftig utvikling være det mest sentrale i faget. Elevene skal lære hvordan klima og miljø endrer naturen, og hvordan de kan legge til rette for en mer bærekraftig utvikling den dagen de kommer ut i arbeidslivet.

Fra høsten kommer det også fire nye utdanningsprogram:

 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Noen av utdanningsprogrammene er slått sammen fra tidligere fag, mens andre er helt nye retninger. Det vi har lagt mest vekt på for disse fagene er at elevene skal få muligheten til å spesialisere seg tidligere, slik at de lærer mer om faget de skal jobbe med. I informasjonsteknologi og medieproduksjon, vil elevene lære å programmere og lage produksjoner innenfor ulike typer medier. Etter at elevene har fullført utdanningen, kan de få jobb innenfor blant annet programmering. Salg, service og reiseliv vil bli mer rendyrket mot service og tjenesteyting enn slik det er i dag.

Alle læreplanene på Vg1 blir tilgjengelig 27. februar 2020.

 De nye læreplanene for Vg2 og Vg3 kommer på høring i august 2020.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!