Nye læreplaner på yrkesfag

Arbeidet med å fornye læreplaner på yrkesfag er i gang. Det nye yrkesfaglige utdanningsprogrammet gjelder fra skoleåret 2020 . 2021. Vi innfører nye læreplaner for Vg1 høsten 2020.

Høsten 2018 starter læreplangruppene arbeidet med å utvikle læreplaner i fagene på yrkesfag. Målet for de nye læreplanene er at de skal:

 • være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov
 • ivareta innholdet i overordnet del av læreplanverket
 • være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv
 • digitaliseres for å bli mer brukervennlige
 • legge til rette for tydelig progresjon mellom Vg1, Vg2 og Vg3
 • legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom
 • sikre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen

Innføring av læreplaner

De nye læreplanene vil bli innført i skolen fra 2020 - 2022 

 • Vg1 - høsten 2020
 • Vg2 - skoleåret 2021-2022
 • Vg 3 - høsten 2022

Læreplanene for Vg2 og Vg3 vil være ferdige høsten 2020, slik at de nye Vg3-læreplanene kan tas i bruk i yrkesfaglig fordypning (YFF). De første lærlingene vil kunne ta fag- eller svenneprøve etter ny struktur våren 2024. Vi vurderer overgangsordninger, og om det er lærefag som kan starte opp tidligere enn den foreslåtte innføringstakten.

Tidsplan for arbeidet med nye læreplaner

 • Arbeidet med Vg1-læreplanene på yrkesfag starter i midten av oktober 2018.
 • Arbeidet med læreplaner på Vg2 og Vg3 starter i begynnelsen av mars 2019.
 • Læreplangruppene på Vg1 leverer sitt endelige utkast 1. juni 2019.
 • Læreplangruppene på Vg2 og Vg3 leverer sitt endelige utkast 1. oktober 2019.

Når læreplangruppene har levert sine utkast sender vi alle læreplanene på offentlig høring. Tidspunkt for høringen vil være juli 2019 for Vg1, og i desember For Vg2 og Vg3.  Etter høringsrunden fastsetter vi læreplanene slik at de kan tas i bruk.

Vi legger opp til bred involvering og vil dele utkastene til arbeidet underveis, der alle kan komme med innspill.

Bakgrunnen for arbeidet er ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammeneny overordnet del til læreplanverket og elementer i fagfornyelsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!