Nye læreplaner på studieforberedende – hva skjer når?

Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med nye læreplaner i programfagene på studieforberedende utfanningsprogram. 

Arbeidet er delt inn i to faser: 

Pulje 1: 2018-2019
Vi utvikler læreplaner i felles programfag som skal være klare til skolestart i 2020. Dette er fag som elevene velger på Vg1.

Pulje 2: 2019-2020
Vi utvikler læreplaner i felles og valgfrie programfag som skal være klare til skolestart 2021. Dette er fag som elevene velger på Vg2 og Vg3. Dette arbeidet starter i april 2019. Vi kommer med mer informasjon om fase 2 etter hvert. 

Hva er omfattet i læreplanprosessen?

I denne prosessen skal vi fornye innholdet i fagene. Vi skal ikke gjøre endringer i struktur, tilbud og timetall. Dersom dere har innspill knyttet til dette henviser vi til Liedutvalgets arbeid.

Enkelte utdanningsprogram har allerede ganske nye læreplaner. For disse blir det mindre endringer knyttet til blant annet ny læreplanstruktur, og endringer knyttet ny digital visning av læreplaner, som vi jobber med å utvikle. 

Programfagene for matematikk, engelsk og fremmedspråk omfattes av fagfornyelsen for fag i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående.

Hvilke læreplaner skal vi utvikle når? 

Vi skal først utvikle læreplaner for fag som elevene møter i Vg1. Disse skal være klare i god tid før skolestart i 2020.

Følgende læreplaner skal fornyes i pulje 1:

Idrettsfag

 • Aktivitetslære 
 • Treningslære 
 • Treningsledelse
 • Idrett og samfunn
 • Breddeidrett
 • Friluftsliv 
 • Lederutvikling 
 • Toppidrett 

Musikk, dans og drama 

 • Musikk, dans og drama 
 • Bevegelse 
 • Lytting 
 • Musikk 
 • Samisk musikk og scene 
 • Danseteknikker 
 • Teaterensemble 

Kunst, design og arkitektur 

 • Kunst og visuelle virkemidler 
 • Design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon

 • Mediesamfunnet 
 • Medieuttrykk 

Tidsplan for læreplanutvikling i pulje 1

 • Arbeidet med læreplanene starter i februar 2019. 
 • Det blir åpne innspillsrunder på skisser til nye læreplaner i slutten av mars og i august 2019. Innpsillsrunden i mars tar for seg kjerneelementer samt den første delen av planen – "Om faget". Innspilsrunden i august tar for seg hele planen. 
 • Læreplanene legges ut på høring i november 2019. 

Innføring av læreplaner 

De nye læreplanene blir innført i skolen fra 2020 til 2022.

 • Vg1 – høst 2020 

 • Vg2 – høst 2021 

 • Vg3 – høst 2022 

Noen læreplaner for Vg3 kan også velges i Vg2. Disse vil innføres samtidig med læreplanen for Vg2. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!