Nye læreplaner på studieforberedende – hva skjer når?

Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med nye læreplaner i programfagene på studieforberedende utdanningsprogram. 

Arbeidet er delt inn i to faser: 

Pulje 1: 2018-2019
Vi utvikler læreplaner i felles programfag som skal være klare til skolestart i 2020. Dette er fag som elevene velger på Vg1.

Pulje 2: 2019-2020
Vi utvikler læreplaner i felles og valgfrie programfag som skal være klare til skolestart 2021. Dette er fag som elevene velger på Vg2 og Vg3.

Hva er omfattet i læreplanprosessen?

I denne prosessen skal vi fornye innholdet i fagene. Vi skal ikke gjøre endringer i struktur, tilbud og timetall. Dersom dere har innspill knyttet til dette henviser vi til Liedutvalgets arbeid.

Enkelte utdanningsprogram har allerede ganske nye læreplaner. For disse blir det mindre endringer knyttet til blant annet ny læreplanstruktur, og endringer knyttet ny digital visning av læreplaner, som vi jobber med å utvikle. 

Programfagene for matematikk, engelsk og fremmedspråk omfattes av fagfornyelsen for fag i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående.

Her finner du oversikt over læreplangruppene for programfagene på de studieforberedende utdanningsprogrammene.

Tidsplan for læreplaner i pulje 1

Vi starter arbeidet med de nye læreplanene i februar 2019. Vi legger opp til en åpen prosess og ønsker innspill på læreplanskissene.

Tidsplan for læreplaner i pulje 2

Vi starter arbeidet med de nye læreplanene i februar 2019. Vi legger opp til en åpen prosess og ønsker innspill på læreplanskissene.

 • Første skisse til nye læreplaner
 • Andre innspillsrunde: Fra 1. mars - 1. april 2020 får dere en ny mulighet til å gi innspill på læreplanene. Det kan bli endringer i datoene.
 • Høring: Fra september til desember 2020 vil læreplanene være på høring.

Studiespesialiserende, programområde for realfag

 • Biologi
 • Fysikk
 • Geofag
 • Informasjonsteknologi
 • Kjemi
 • Matematikk X
 • Teknologi og forskningslære

Studiespesialiserende, programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

 • Antikkens språk og kultur
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Historie og filosofi
 • Kommunikasjon og kultur
 • Markedsføring og ledelse
 • Medie- og informasjonskunnskap
 • Næringslivsøkonomi
 • Politikk, individ og samfunn
 • Psykologi
 • Reiseliv og språk
 • Rettslære
 • Samfunnsøkonomi
 • Samisk historie og samfunn

Kunst, design og arkitektur

 • Kunst og skapande arbeid
 • Arkitektur og samfunn
 • Design og berekraft
 • Foto og grafikk
 • Samisk visuell kultur

Medier og kommunikasjon

 • Bilde
 • Grafisk design
 • Lyddesign
 • Tekst
 • Medieutvikling
 • Mediespesialisering

Musikk, dans og drama, programområde for musikk

 • Ergonomi og bevegelse
 • Instruksjon og ledelse
 • Instrument, kor, samspill
 • Musikk i perspektiv
 • Musikk fordypning

Musikk, dans og drama, programområde for dans

 • Dans i perspektiv
 • Grunntrening i dans
 • Scenisk dans
 • Scenisk dans fordypning

Musikk, dans og drama, programområde for drama

 • Drama og samfunn
 • Teater og bevegelse
 • Teater i perspektiv
 • Teaterproduksjon
 • Teaterproduksjon fordypning

Se også informasjon om innføring av nye læreplaner

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!