Nye læreplaner på studieforberedende – hva skjer når?

Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med nye læreplaner i programfagene på studieforberedende utfanningsprogram. 

Arbeidet er delt inn i to faser: 

Pulje 1: 2018-2019
Vi utvikler læreplaner i felles programfag som skal være klare til skolestart i 2020. Dette er fag som elevene velger på Vg1.

Pulje 2: 2019-2020
Vi utvikler læreplaner i felles og valgfrie programfag som skal være klare til skolestart 2021. Dette er fag som elevene velger på Vg2 og Vg3. Dette arbeidet starter i april 2019. Vi kommer med mer informasjon om fase 2 etter hvert. 

Hva er omfattet i læreplanprosessen?

I denne prosessen skal vi fornye innholdet i fagene. Vi skal ikke gjøre endringer i struktur, tilbud og timetall. Dersom dere har innspill knyttet til dette henviser vi til Liedutvalgets arbeid.

Enkelte utdanningsprogram har allerede ganske nye læreplaner. For disse blir det mindre endringer knyttet til blant annet ny læreplanstruktur, og endringer knyttet ny digital visning av læreplaner, som vi jobber med å utvikle. 

Programfagene for matematikk, engelsk og fremmedspråk omfattes av fagfornyelsen for fag i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående.

Tidsplan for læreplaner i pulje 1

Vi starter arbeidet med de nye læreplanene i februar 2019. Vi legger opp til en åpen prosess og ønsker innspill på læreplanskissene.

 • Første innspillsrunde: Fra 24. mars til 24. april 2019 kan dere gi innspill på kjerneelementer og den først delen i læreplanen – Om faget.
 • Andre innspillsrunde: Læreplangruppene har jobbet videre med læreplanene. Fra 26. aug - 27. sep 2019 deler vi læreplanenutkastene på nytt, slik at dere kan gi oss innspill.
 • Høring: Høringen åpner 25. nov 2019 og avsluttes 25. feb 2020. Det kan bli endringer i datoene for høringen. 

Læreplanene skal være klare i god tid før skolestart i 2020.

Idrettsfag

 • Aktivitetslære 
 • Treningslære
 • Treningsledelse 
 • Idrett og samfunn
 • Breddeidrett
 • Friluftsliv 
 • Lederutvikling 
 • Toppidrett 

Musikk, dans og drama 

 • Musikk, dans og drama 
 • Bevegelse 
 • Lytting 
 • Musikk 
 • Samisk musikk og scene 
 • Danseteknikker 
 • Teaterensemble 

Kunst, design og arkitektur 

 • Kunst og visuelle virkemidler 
 • Design og arkitektur 

Medier og kommunikasjon

 • Mediesamfunnet 
 • Medieuttrykk 

Tidsplan for læreplaner i pulje 2

Vi starter arbeidet med de nye læreplanene i februar 2019. Vi legger opp til en åpen prosess og ønsker innspill på læreplanskissene.

 • Første innspillsrunde: Fra 1. nov - 2. des 2019 kan dere gi innspill på førsteutkastene til nye læreplaner. Det kan bli endringer i datoene.
 • Andre innspillsrunde: Fra 1. mars - 1. april 2020 får dere en ny mulighet til å gi innspill på læreplanene. Det kan bli endringer i datoene.
 • Høring: Fra september til desember 2020 vil læreplanene være på høring.

Studiespesialiserende, programområde for realfag

 • Biologi
 • Fysikk
 • Geofag
 • Informasjonsteknologi
 • Kjemi
 • Matematikk X
 • Teknologi og forskningslære

Studiespesialiserende, programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

 • Antikkens språk og kultur
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Historie og filosofi
 • Kommunikasjon og kultur
 • Markedsføring og ledelse
 • Medie- og informasjonskunnskap
 • Næringslivsøkonomi
 • Politikk, individ og samfunn
 • Psykologi
 • Reiseliv og språk
 • Rettslære
 • Samfunnsøkonomi
 • Samisk historie og samfunn

Kunst, design og arkitektur

 • Kunst og skapande arbeid
 • Arkitektur og samfunn
 • Design og berekraft
 • Foto og grafikk
 • Samisk visuell kultur

Medier og kommunikasjon

 • Bilde
 • Grafisk design
 • Lyddesign
 • Tekst
 • Medieutvikling
 • Mediespesialisering

Musikk, dans og drama, programområde for musikk

 • Ergonomi og bevegelse
 • Instruksjon og ledelse
 • Instrument, kor, samspill
 • Musikk i perspektiv
 • Musikk fordypning

Musikk, dans og drama, programområde for dans

 • Dans i perspektiv
 • Grunntrening i dans
 • Scenisk dans
 • Scenisk dans fordypning

Musikk, dans og drama, programområde for drama

 • Drama og samfunn
 • Teater og bevegelse
 • Teater i perspektiv
 • Teaterproduksjon
 • Teaterproduksjon fordypning

Innføring av læreplaner 

De nye læreplanene blir innført i skolen fra 2020 til 2022.

 • Vg1 – høst 2020 
 • Vg2 – høst 2021 
 • Vg3 – høst 2022 

Noen læreplaner for Vg3 kan også velges i Vg2. Disse vil innføres samtidig med læreplanen for Vg2. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!