Hva er fagfornyelsen?

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. De nye læreplanene begynner å gjelde fra august 2020. Overordnet del av læreplanverket er også ny.

De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på tre år.

 • Skoleåret 2020–21 tar 1.–9. trinn og Vg1 i bruk nye læreplaner.
 • Skoleåret 2021–22 tar 10. trinn og Vg2 i bruk nye læreplaner.
 • Skoleåret 2022–23 tar Vg3 i bruk nye læreplaner.

Det er innholdet i fagene som blir nytt. Skolen skal med noen få unntak tilby de samme fagene som i dag. Unntakene gjelder på yrkesfag, der noen av utdanningsprogrammene blir nye og noen fag slås sammen. 

Vi fornyer læreplanene for:

 • grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående
 • valgfag på ungdomsskolen
 • programfagene på yrkesfag
 • programfagene på studieforberedende

Ny overordnet del av læreplanverket

Overordnet del erstatter generell del av læreplanverket og gjelder fra skolestart i 2020 for alle trinn. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på.

Overordnet del av læreplanverket

Tverrfaglige temaer

Læreplanverket har tre tverrfaglige temaer:

 • demokrati og medborgerskap
 • bærekraftig utvikling
 • folkehelse og livsmestring

Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som inngår i læreplanene der de er en sentral del av kompetansen i faget.

Ny læreplanstruktur

Læreplanene har fått ny struktur:

1. Om faget

 • Fagets relevans og sentrale verdier
 • Kjerneelementer 
 • Tverrfaglige tema 
 • Grunnleggende ferdigheter

2. Kompetansemål og vurdering

3. Vurderingsordning

Læreplanene har fremdeles kompetansemål. De grunnleggende ferdighetene er videreført, men ansvaret for dem er tydeliggjort.

Stortingsmelding nr. 28

Arbeidet med nye læreplaner i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående bygger på stortingsmelding nr. 28: Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet.

Ny tilbudsstruktur på yrkesfag

Bakgrunnen for arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!