Hva er fagfornyelsen?

Vi jobber med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart i 2020.

 Det er er innholdet i fagene som blir nytt. Skolen skal med noen få unntak tilby de samme fagene som i dag. Unntakene gjelder på yrkesfag, der noen av utdanningsprogrammene blir nye og noen fag slås sammen. 

Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. 

Vi skal fornye læreplanene i:

 • grunnskolefagene og de gjennomgående fagene i videregående
 • programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene
 • programfagene på de studieforberedende utdanningsprogrammene

Hvorfor fornyer vi fagene?

 1. Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

 2. Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.

 3. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.

Ny overordnet del

Overordnet del skal erstatte generell del av læreplanverket. Den er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og vil gjelde fra 2020. Overordnet del beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæring skal bygge på. Les mer om overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen.

Tverrfaglige temaer

Vi skal prioritere tre tverrfaglige temaer:

 • demokrati og medborgerskap
 • bærekraftig utvikling
 • folkehelse og livsmestring

Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som skal prioriteres i alle fag der det er relevant. Les mer om de tverrfaglige temaene i overordnet del av læreplanverket.

Ny læreplanstruktur

Læreplanene får ny struktur:

1. Om faget

 • Fagets relevans og sentrale verdier
 • Kjerneelementer 
 • Tverrfaglige tema 
 • Grunnleggende ferdigheter

2. Kompetansemål og vurdering

3. Vurderingsordning

Læreplanene skal fremdeles ha kompetansemål, og de grunnleggende ferdighetene skal videreføres, men ansvaret for dem skal tydeliggjøres

Ny tilbudsstruktur på yrkesfag

Bakgrunnen for arbeidet med nye læreplaner på yrkesfag er ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 

Stortingsmelding nr. 28

Arbeidet med grunnskolen og de gjennomgående fagene bygger på stortingsmelding nr. 28. Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!