Nye læreplaner for valgfagene – hva skjer når?

Skolen skal få nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med å fornye valgfagene i ungdomsskolen.

I dag er det 15 valgfag i ungdomsskolen, og hver skole må tilby minst to av dem. Alle valgfagene skal videreføres, men vi skal fornye innholdet i dem.

Læreplanene i valgfagene beskriver ett års opplæring (57 årstimer) og skal kunne brukes på alle årstrinn på ungdomstrinnet. De skal også kunne brukes i aldersblandede elevgrupper.

Hvorfor fornyer vi valgfagene?

Vi skal fornye alle fagene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtida. Innholdet i valgfagene skal henge sammen med og bygge på innholdet i de andre læreplanene i skolen. En del av arbeidet med å fornye valgfagene, handler også om å unngå overlapp av innhold mellom valgfagene, og mellom valgfagene og andre fag.

Nytt valgfag: Praktisk håndverksfag

Dagens 15 valgfag blir videreført. I tillegg kommer det et nytt valgfag: praktisk håndverksfag. Skoler som ønsker det kan som et forsøk ta i bruk læreplanen allerede fra skolestart i 2019. 

Les mer

Valgfagene skal fortsatt være praktiske fag, som skal bidra til økt motivasjon og mer variert opplæring for elevene.   

I dag er det store forskjeller mellom gutter og jenter i hvilke valgfag elevene tar. Guttene tar oftere programmering, teknologi i praksis, natur, miljø og friluftsliv og fysisk aktivitet og helse enn jentene. Jentene tar i betydelig større grad design og redesign, innsats for andre og sal og scene enn guttene. Dette skal vi forsøke å gjøre noe med når vi fornyer innholdet i valgfagene, og er også noe av grunnen til at vi vil foreslå at noen av valgfagene får nye navn.

Hva skjer når?

Mars 2019: Læreplangruppene starter arbeidet med å fornye valgfagene.

Mai 2019: 16. mai deler vi læreplangruppenes utkast til nye læreplaner. Vi ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer.

Midten av januar 2020: Læreplanene for valgfagene blir sendt på høring.

Ny digital visning av læreplanene

Vi jobber med å utvikle ny digital visning av læreplanene på udir.no. Planen er å koble støtteressurser direkte til læreplanene, slik at de blir bedre arbeidsverktøy. Vi har workshoper og brukertester med lærere, instruktører, skoleledere og skoleeiere for at læreplanvisningen skal bli brukervennlig

Innføring av nye læreplaner

Dere skal få mulighet til å forberede dere på å ta det nye læreplanverket i bruk. Les om ressurser, og tiltak for å støtte skoler og skoleeiere med innføringen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!