Nye læreplaner for valgfagene – hva skjer når?

Alle 15 valgfag i ungdomsskolen skal videreføres, men innholdet blir fornyet. I tillegg innføres et nytt fag, praktisk håndverksfag, som har vært mulig å ta i bruk skoleåret 2019-2020. De nye læreplanene vil være gjeldene for elevene fra høsten 2020. 

Innføring av læreplanene

Mange skoler organiserer opplæringen i valgfag på tvers av klasser og trinn, og vi har derfor valgt å endre innføringstakten for valgfagene. Fra høsten 2020 skal alle de nye læreplanene for valgfagene innføres for alle trinn, også på 10. trinn. Dette er nytt og skiller seg fra innføringen av de andre fagene i grunnskolen. 

Hvorfor fornyer vi valgfagene?

Læreplanene i valgfagene beskriver ett års opplæring (57 årstimer) og skal kunne brukes på alle årstrinn på ungdomstrinnet. De skal også kunne brukes i aldersblandede elevgrupper.
Vi fornyer alle fagene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtida. Innholdet i valgfagene skal henge sammen med og bygge på innholdet i de andre læreplanene i skolen. En del av arbeidet med å fornye valgfagene, handler også om å unngå overlapp av innhold mellom valgfagene, og mellom valgfagene og andre fag.
Valgfagene skal fortsatt være praktiske fag, som skal bidra til økt motivasjon og mer variert opplæring for elevene.

Hva skjer når?

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!