Ny generell del av læreplanverket

Generell del av læreplanverket er vidareført frå R-94 og L97, men skal oppdaterast i samband med fornyinga av faga i skolen. Overordna del vart fastsett den 1. september 2017. Dato for når planen trer i kraft er ikkje sett foreløpig.  

Les ny overordnet del med støtteressurser

Overordna del – verdiar og prinsipp for grunnopplæringa er ein del av læreplanverket, og er fastsett ved kongeleg resolusjon 1. september 2017. 

Overordna del av læreplanverket utdjupar verdigrunnlaget og dei overordna prinsippa for opplæringa – både pedagogisk praksis og samarbeidet mellom heim og skole. 

Formålsparagrafen i opplæringslova (§1-1) seier mellom anna at opplæringa skal bygge på grunnleggande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar for å meistre liva sine og kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Les meir

Ny overorda del av læreplanane i skolen er fastsatt

Høyring om forslag til ny generell del hos Kunnskapsdepartementet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!