Oversikt over læreplaner

Oversikt over alle læreplanene som skal utvikles.

 
Faglærplan:
Arbeidslivsfag
 •  arbeidslivsfag på ungdomstrinnet 
 Engelsk
 • engelsk
 • engelsk for hørselshemmede
 • fordypning i engelsk
 • engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering
 Samisk
 • samisk som andrespråk
 • norsk for elever med samisk som førstespråk
 • samisk som førstespråk
 • fordypning i samisk
 • finsk som 2. språk
 Norsk
 • norsk
 • norsk tegnspråk
 • norsk for hørselshemmede
 • fordypning i norsk
 • grunnleggende norsk for språklige minoriteter
 • morsmål for språklige minoriteter
 • norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring
 Fremmedspråk
 • fremmedspråk
 • fremmedspråk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering
 Matematikk
 • matematikk fellesfag
 • matematikk 2P
 • matematikk fellesfag 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
 • fordypning i matematikk
 Naturfag  (inkludert samisk innhold)
 • naturfag
 • naturfag, samisk plan
Samfunnsfag, geografi og historie (inkludert samisk innhold)
 • geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram
 • geografi, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
 • historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
 • historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
 • samfunnskunnskap - fellesfag Vg1/Vg2
 • samfunnskunnskap, samisk plan, fellesfag Vg1/Vg2
 • samfunnsfag
 • samfunnsfag samisk
Duodji og kunst og håndverk (inkludert samisk innhold)
 • kunst og håndverk
 • duodji 
Musikk (inkludert samisk innhold)
 • musikk
 • musikk, samisk plan
 • drama og rytmikk for hørselshemmede 
Mat og helse (inkludert samisk innhold
 • mat og helse
 • mat og helse, samisk plan
 Kroppsøving
 • kroppsøving
 KRLE
 • religion og etikk - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
 • religion og etikk, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram
 • kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)
 • kristendom, religion, livssyn og etikk - samisk
 Utdanningsvalg
 • utdanningsvalg på ungdomstrinnet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!