Læreplangrupper

Her finner du en oversikt over læreplangruppene for fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.

Se oversikt over alle læreplanene som skal fornyes

Engelsk programfag skal også fornyes, dette for å sikre helhet og god progresjon i og mellom alle læreplaner i engelsk. Selv om ikke programfagene er en del av fagfornyelsen har det lenge vært behov for å fornye programfag engelsk.

Sammensettingen av gruppene

Læreplangruppene er satt sammen av både lærere og representanter fra universitet- og høyskolesektoren, og fagpersoner med annen relevant kompetanse. Vi har lagt vekt på sette sammen fagpersoner som til sammen har følgende kompetanse:

  • skolefaglig kompetanse i de aktuelle fagene
  • erfaring som lærer fra alle trinn i opplæringen
  • kompetanse knyttet til vurdering
  • didaktisk og fagdidaktisk kompetanse
  • kompetanse innen teknologi, innovasjon og entreprenørskap
  • kompetanse som sikrer innhold om den samiske folkegruppa

Tverrfaglig gruppe

Den tverrfaglige gruppa skal sikre gode sammenhenger i og mellom fag og bidra til at læreplanverket fremstår som enhetlig og helhetlig. Gruppa består av fagpersoner med læreplan og vurderingskompetanse. Til sammen har gruppa kompetanse på de tverrfaglige temaene, progresjon, arbeidsliv og innovasjon, praktiske og estetiske og det samiske perspektiv.

Hvordan vil arbeidet foregå?

Arbeidet med å utvikle nye læreplaner vil foregå i perioden juni 2018 til januar 2019. Vi planlegger å involvere lærere og andre for å få innspill underveis i arbeidet. Med bakgrunn i innspillene vil vi gjøre endringer flere ganger i løpet av perioden. Læreplanene vil også komme på høring våren 2019.

Arbeidslivsfag

NavnFra
Lena Abrahamsen 8.-10. trinn
Arne Olav Walbye 8.-10. trinn
Eli Skjeseth UH
UH 8-10. trinn

Duodji

NavnFra
Inga Påve Idivuoma UH
May Torill Siri  8-10. trinn
Katrine Nilsen  1-10. trinn
Maria Magdalena Jåma 1-10. trinn

Engelsk

NavnFra
May-Liss Ryan 1.-7. trinn
Eva Fredriksen  8.-10. trinn, VGO og UH
Ellen-Cathrine Kaspersen-Stabell 8.- 13. trinn
Deborah Sorton Larssen 1.-4. trinn, UH
Audun Grebstad Lunde 8.-10. trinn
Hildegunn Elvestad 5.-10. trinn

Engelsk fordypning

NavnFra
Audun Grebstad Lunde 8.-10. trinn 
Niels Vesters 8.-10. trinn
Lin-Marita Sandvik 8.-10. trinn

Engelsk for hørselshemmede

NavnFra
Gina Marte Bygdås Gjelhus 11.-13. trinn
Bente Prøybo  5.-10. trinn, StatPed
Aud-Mari Langegard 1.-7. trinn

Engelsk programfag

NavnFra
Terje Lohndal UH
Kristin Nervik Forseth 11.-13. trinn
Tom Arne Skretteberg 11.-13. trinn
Louise Hjelmtvedt 11.-13. trinn

 

Finsk som 2. språk

NavnFra
Taija-Riita Blencke  1.-10. trinn
Noora Marie Ollila 5.-10. trinn
Inker-Anni Linkola-Aikio UH
Tuire Helena Keinänen vgo

Fremmedspråk

NavnFra
Kirsti Birgitte Furre  vgo
Anita Nyberg 8.-10. trinn
Gro Lokøy vgo
Anja Strand Andersen 8.-10. trinn
Berit Hope Blå tidligere i vgo og Høyskolen
Beate Lindemann U/H

KRLE og Religion og etikk

NavnFra
Geir Skeie  UH 
Karen Marie Halden vgo
Åsne Berge vgo
Trine Anker UH
Torjer Olsen UH
Tonje Bergum Jahr 8.-10. trinn 
Mona Brude 1.-4. trinn
Anne Karin Hellesøy 1.-7. trinn

Kroppsøving

NavnFra
Per Midthaugen UH
Hanne Fonn 1-4, 5-7. 8-10. trinn
John Bjørgård 8.-10. trinn, vgo
Janne Mette Lund 5.-7., 8.-10. trinn
Idar Lyngstad UH

Kunst og håndverk

NavnFra
Liv Klakegg Dahlin UH
Jan Kristian Vestjord vgo
Sara Elle Eira Heahttá 1.-10. trinn
Eva Lutnæs UH/8-10. trinn
Birte Duesund Nilsen 8.-10.trinn
Øyvind Høyem 1.-7. trinn
Trond Nordal 1.-7. trinn

Matematikk

NavnFra
Ingunn Valbekmo 1.-7. trinn
Elin Røkeberg Lid 1.-7. trinn
Kjersti Gummesen 8.-10. trinn
Renate Jensen 8.-10. trinn
Tor Espen Kristensen vgo
Ingeborg Sletta vgo
Arne Hole UH
Anne Birgitte Fyhn UH

Mat og helse

NavnFra
Cathrine Fulland 5.-7. trinn
Eldbjørg Fossgard UH
Guro Aaberg  U-trinn, og mellomtrinn
Marianne Husøy 1.-10. trinn
Elisabeth Utsi Gaup UH
Jan Arne Pettersen UH, 8.-10. trinn, vgo

Musikk

NavnFra
Ingeborg Lunde Vestad  UH
Geir Salvesen  UH, lærer
Anette Sture Iversen 1.-10. trinn, vgo
Fred-Rene Øvergård Buljo Barnehage/skole
Brynjulf Flasnes 5.-10.trinn
Karen Ræder vgo
Kjetil  Høidal 8.-10. trinn
Biret Margit Sara Lærer

Naturfag

NavnFra
Aud Kjæret  8.-10.
Gro Wollebæk Barneskole
Kirsten Fiskum UH 
Hans-Kristian Eimhjellen 1.-7.
Kari Marlene Mulder Samisk vgo
Monica Andreassen 8.-10. trinn
Jan Idar Solbakken  UH

Norsk 1 og norsk fordypning

NavnFra
Christian Bjerke  UH, grunnskolen
Jonas Bakken UH, u-trinn og vgo
Ingrid Jacobsen SELL, u-trinn og voksne
Ingebjørg Tonne UH, grunnskolen
Tor Egil Furevikstrand vgo
Julie Ramsøy-Halle barnetrinn
Terese Myklebust Yrkesfag

Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (vgo)

NavnFra
Dag Fjæstad  UH, vgo
Trine Christensen  Lærer vgo

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

NavnFra
Irmelin Kjelaas UH og voksne
Kristin Fagerheim

Grunnskole u-trinn 

Morsmål for språklige minoriteter

NavnFra
Hasan Ajnadzic Voksne og grunnopplæringen
Aleksandra Anna Kuznic Barnetrinn

Norsk tegnspråk og norsk for hørselshemmede

NavnFra
Kjerstin Ingemårsen Grunnskolen
Kjersti I. Gundersen  
Mette Lysnes U-trinn
Johan Hjulstad UH, hele grunnopplæringen
Janneche Hervig Holthe vgo
Jorunn Dybvik Barne./mellomtrinn
Ann Karin Grimholt Signo kompetansesenter

Norsk for elever med samisk som førstespråk

NavnFra
Inger Johanne Revheim  vgo
Janne Eilen Mienna Guttorm vgo
Bente Somby Reyes  1.-10. trinn

Samfunnsfag grunnskole

NavnFra
Kristine Waters  U-trinn
Guri Benjaminsen 1.-4. trinn
Anne Karine Jenssen 5.-7. trinn
Britt Kramvig UH
Majja Smuk Solbakk 1.-10. trinn
Håkon Rune Folkenborg UH
Kjell Evensen U-trinn

Historie vgo

NavnFra
Märit Ulrika Opperud vgo
Karsten Korbøl  UH/vgo
Anne Marie Siri vgo
Lars Busterud UH/vgo
Stian Johansen Tiller vgo

Geografi vgo

NavnFra
Anne Kristine Østerås  UH/vgo
Elisabeth R. Måkestad vgo
Kåre Høyer vgo
Helge Guttormsen vgo

Samfunnskunnskap vgo

NavnFra
Erik Høivold vgo
Emily Alisin vgo 
Elise Farstad Djupedal  UH/vgo
Guro Hageengen vgo
Harald Iuell vgo

Utdanningsvalg

NavnFra
Inga H. Andreassen UH
Liv Hofgaard U-trinn
Vivil H. Strømme vgo
Kjell Hansen U-trinn

Valgfag praktisk håndverksfag

Følger arbeidet med fagfornyelsen.

NavnFra
Espen Lynghaug Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Cecilie Stiberg U-trinn
Birger Aaserud U-trinn

Sámegiella 1 / Samisk 1

NavnFra
Karen Inga Eira  UH
Anne Maret G. Eira  vgo
Sissel Gaup  5.-7. trinn
Ellen Anette Hætta   1.-4. trinn
Ingrid Kintel vgo
Marit Margrethe Fjellheim vgo

Sámegiella 2 / Samisk 2

NavnFra
Sandra Nystø Ráhka  UH
Inger Anne Gaup   vgo/UH
Magga Porsanger  8.-10. trinn
Helen Brandsfjell vgo
Jon Todal  UH

Tverrfaglig gruppe

NavnFra
Elin Bonde Tidligere rektor, lærer, spesialrådgiver
Marte Blikstad Balas Forsker UH
Marianne Støle-Nilsen Seniorrådgiver, lærer
Judith Klein Fagperson tverrfaglig tema
Claudia Lenz Professor UH
Martin Ulvestad Østenstad Arbeidsliv
Helge Aarseth Arbeidsliv
Egil Hartberg Lektor UH, lærer
Monica Gro S. Røyeng Lærer
Nils Øivind Helander Forsker UH
Mona Nicolaysen Fagperson barnehage
Solveig Berg Johnsen UH

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!