Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk

Kompetansepakken består av fem hovedmoduler, og en introduksjonsmodul vi anbefaler å starte med. Kompetansepakken er åpen for alle, og skal støtte i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket.  

Det er skoleeier eller skoleleder som beslutter om skolen skal benytte seg av kompetansepakken, og som skal organisere arbeidet med modulene.

Skolene tar utgangspunkt i sine utviklingsbehov, og kompetansepakken kan brukes i desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Fagmiljøer som samarbeider med og støtter skoleeiere og skoler i deres langsiktige utviklingsarbeid, kan bruke innholdet i kompetansepakken som utgangspunkt for dialog og eventuell veiledning.

Kompetansepakken består av fem hovedmoduler, og en introduksjonsmodul.

Innhold i modulene

Vi anbefaler at dere starter med modul 1 og avslutter med modul 5, modul 2, 3 og 4 kan dere selv velge rekkefølge på. Kompetansepakken har også en egen introduksjonsmodul som vi anbefaler å gjennomføre før dere starter arbeidet med modul 1.

Det kan variere noe hvor lang tid det tar å gjennomføre hver modul. Dersom skoler setter av 4 - 8 timer per måned, inkludert fellesmøter og mellomarbeid som oppgaver, utprøving i praksis og erfaringsdeling, skal det være mulig å gjennomføre kompetansepakken på et halvt år.

Trykk på «+»-tegnene i slutten av filmen for å se mer om innholdet i modulene.

Innholdet i hovedmodulene er under arbeid. Oppdraget for å utvikle innholdet i kompetansepakken er gitt til Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med fagpersoner fra flere universiteter og høgskoler. 

Publiseringsdatoer

  • Introduksjon (modul 0): Gir en oversikt over innhold og arbeidesmetoder i de senere modulene. Tilgjengelig fra 1. oktober 2019.
  • «Overordnet del – verdiløftet i praksis» (modul 1): Om skolens formål og overordnet del. Tilgjengelig fra 1. november 2019.
  • «Læreplaner for fag» (modul 2): Hvordan forstå kompetanse i læreplanene, tekstene i «Om faget», kompetansemål og vurdering som fremmer utvikling av elevenes kompetanse. Tilgjengelig fra midten av desember 2019.  
  • «Dybdelæring» (modul 3): Bakgrunn for og forståelse av begrepet, dybdelæring og vurderingspraksis. Hvordan lære å lære. Tilgjengelig fra 2. desember 2019.  
  • «Tverrfaglige tema» (modul 4): De tre tverrfaglige temaene i overordnet del, hva arbeidet med tverrfaglige temaer innebærer for skolen, og tverrfaglig samarbeid i profesjonsfelleskapet. Tilgjengelig fra 9. desember 2019.  
  • «Profesjonsfelleskapet» (modul 5): Hva kreves i det videre arbeidet med læreplanene og hvordan kan dere videreutvikle profesjonsfellesskapet på skolen? Tilgjengelig fra 1. mars 2020. 

Tilgang til kompetansepakken

Kompetansepakken er åpent tilgjengelig for ledere og eiere av alle grunnskoler og videregående skoler, og deres personale.

Logg på med FEIDE eller opprett en egen bruker på kompetanse.udir.no for å komme i gang.

Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere. Kompetansepakken skal være skolebasert. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer på egen skole og at alle deltar.

1. oktober flytter vi kompetanse.udir.no til en ny server. For å tilgang til støttemateriellet for de nye læreplanene, må FEIDE-ansvarlig åpne for tjenesten «Unit Kompetanseportal» i kunde.feide.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!