Kompetansepakke for innføring av nye læreplaner, opplæring i bedrift

Høsten 2022 får vg3 opplæring i bedrift nye læreplaner. For å støtte lærebedrifter, prøvenemnder og andre i arbeidet med å bruke, tolke og forstå de nye læreplanene, utvikler vi en kompetansepakke som publiseres i slutten av 2021.

Ønsker du å bidra?

Kompetansepakken skal være praksisnær og derfor vil vi involvere dere som skal bruke kompetansepakken underveis i prosessen.

  • Våren/sommeren 2021: Vi ønsker å besøke lærebedrifter og prøvenemnder innen alle 10 utdanningsprogram, fylkeskommuner, fageksperter, opplæringskontor og andre for å gjøre intervjuer og filme i arbeidet med kompetansepakken. Frist: så snart som mulig og innen 1. juni 2021
  • Høst 2021: Vi ønsker noen som vil teste en pilot av kompetansepakken. Frist: innen 1. august

Kontakt Trude Saltvedt om dette høres interessant ut. 

Kompetansepakken skal være en ressurs i innføringen av læreplaner, bidra til en reflektert praksis og felles forståelse. Den skal og kunne benyttes som en del av fylkeskommunens kompetansetiltak rettet mot lærebedrifter og prøvenemnder. Kompetansepakken vil være tilgjengelig og gratis for alle og vil ligge tilgjengelig på vår kompetanseportal.  

Innhold i kompetansepakken

Kompetansepakken vil inneholde støtte til å forstå, tolke og bruke nytt læreplanverk, inkludert å se sammenhengene i læreplanverket. Dybdelæring og vurdering vil også være en del av innholdet. Det skal være en god sammenheng og overenstemmelse mellom kompetansepakken og andre innføringstiltak i fagfornyelsen. Samtidig skal innholdet være tilpasset målgruppenes behov.

Fremdriftsplan

Arbeidet startet opp desember 2020, og kompetansepakken skal etter planen publiseres ved årsskiftet. 2021/22.

  • Vår 2021: Produksjon og utvikling
  • Høst 2021: Pilotering og justering
  • 2. januar 2022: Kompetansepakken tas i bruk

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!