Mat og helse – oppsummering av innspill

Her oppsummerer vi tilbakemeldingene vi fikk i siste innspillsrunde og vårt endelige forslag til kjerneelementer i mat og helse.

Antall innspill: 120

Synes du kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i faget?

Ja: 57 prosent
Nei: 33 prosent
Vet ikke/Ikke svart: 10 prosent

Flertallet er enige i at kjerneelementene dekker det viktigste i faget. Skoler og lærere er mer positive enn universitet og høgskoler.

Svært mange støtter at mat og helse blir et mer praktisk fag.

Mange reagerer på forslaget om å nedprioritere forbrukerlære og ernæringslære. Flere argumenterer for at forbrukerlære må være en sentral del av mat og helse fordi det henger tett sammen med bærekraftperspektivet. Kritikerne til å nedprioritere ernæringslære peker på at ernæringslære er viktig for at elevene skal velge et helsefremmende kosthold.

Flere instanser fremhever også at det er viktig å knytte måltid sammen med sosialt fellesskap og trivsel.

På bakgrunn av innspillene har vi tydeliggjort forbrukerperspektivet, ernæringslære og helseperspektivet. Vi har også fått innspill om å knytte kulturforståelse bedre til faget mat og helse. Derfor endrer vi ordlyden på et av kjerneelementene, fra kulturforståelse til mat og måltider som identitets- og kulturbærer.

Retningen for faget

Vi foreslår at mat og helse blir et mer praktisk fag en før. Det betyr at elevene skal få mer tid til å lage mat og tilberede måltider.

Vi har tonet ned fokuset på oppskrifter til fordel for systematikk i matlaging og innlæring av metoder.

Vi løfter fram et par nye tema. Sansing og matvarekjemi skal legge til rette for skaperglede og utforskertrang. Grunnsmakene og kulturelt betinget smak skal understøtte forståelse og er viktige for eksperimentering i matlaging.

Mat og helse skal være et fag hvor elevene gjennom å planlegge innkjøp og lage mat blir bevisste forbrukere som kan ta helsefremmende og bærekraftige valg  og opplever gleden over å lage mat.

Forslag til kjerneelementer i mat og helse

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

  • Helsefremmende kosthold
  • Bærekraftige matvaner og forbruk
  • Mat og måltider som identitets- og kulturbærer

Helsefremmende kosthold
Gjennom å tilberede mat og måltider skal elevene utvikle kunnskap om trygg og helsefremmende matlaging. Myndighetenes kostråd og kjennskap til sammenhengen mellom næringsstoffer og helse skal ligge til grunn for undervisningen og gi eleven kompetanse til å velge et variert og helsefremmende kosthold.

Bærekraftige matvaner og forbruk
Bruk og valg av mat har innvirkning på individet, miljøet og verden vi lever i. Gjennom å planlegge og lage mat skal elevene lære å utnytte råvarer, matrester og forstå at mat er en begrenset ressurs, slik at de lærer seg bærekraftige matvaner og blir bevisste forbrukere.

Mat og måltider som identitets- og kulturbærer
Mat og måltider er identitets- og kulturbærende, og sosiale arenaer for utforsking, samarbeid og samskaping. Skikker, matretter og måltidet blir formet gjennom bruk av ulike redskaper, råvarer, arbeidsmetoder og vaner. Møter mellom matkulturer og kulturelle aktiviteter åpner for forståelse, bevisstgjøring og nysgjerrighet. Slik opplever elevene matglede sammen og våre matkulturer blir både fornyet og tatt vare på.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!