Oversikt over læreplaner for kjerneelementgruppene

Vi skal fornye alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Kjerneelementer knyttes til de store ideene i et fag, og vi har gruppert alle fagene i 15 grupper som vil dekke mange læreplaner. 

 
Grupper vi ønsker forslag til:Perspektiver fra gjeldende lærplaner skal ivaretas:
Kristendom, religion, livssyn og etikk (inkludert samisk innhold)
 • kristendom, religion, livssyn og etikk (RLE1-02)
 • kristendom, religion, livssyn og etikk, samisk plan (RLE2-02)
 • religion og etikk – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (REL1-01)
 • religion og etikk, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (REL2-01)
 Norsk
 • Norsk (NOR1-05)
 • Norsk for elever med samisk som førstespråk (NOR3-03)
 • Norsk for hørselshemmede (NOR5-04)
 • Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge (NOR9-01)
 • Gr.leggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01)
 • Fordypning norsk (NOR6-01)
 • Norsk tegnspråk (NOR4-04)
 Samisk
 • Samisk som førstespråk (SFS1-04)
 • Samisk som andrespråk (SAS1-04)
 • Fordypning samisk (SFS2-01)
 • Finsk som 2. språk (FIN1-02)
Sametinget gir forskrifter om læreplaner for opplæring i samisk språk i grunnskolen og i den videregående opplæringa, men utvikling av kjerneelementer for samisk må ses i sammenheng med utvikling av kjerneelementer i de andre språkfagene. Sametinget er en sentral aktør.
 Engelsk
 • Engelsk (ENG1-03)
 • Fordypning i engelsk (ENG3-01)
 • Engelsk for hørselshemmede (ENG2-03)
 Fremmedspråk  Fremmedspråk (FSP1-01)
 Matematikk
 • Matematikk fellesfag (MAT1-04)
 • Matematikk 2P (MAT5-02)
 • Matematikk fellesfag 2P-Y, Vg3 påbygg (MAT6-03)
 • Fordypning i matematikk (MAT7-01)
 • Matematikk R
 • Matematikk S
 Naturfag  (inkludert samisk innhold)
 • Naturfag (NAT1-03)
 • Naturfag, samisk plan (NAT2-03)
Samfunnsfag, geografi og historie (inkludert samisk innhold)
 • Samfunnsfag (SAF1-03)
 • Samfunnsfag, samisk plan (SAF2-03)
 • Geografi – fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram (GEO1-01)
 • Geografi, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (GEO2-01)
 • Historie – fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS1-02)
 • Historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS2-02)
Duodji og kunst og håndverk (inkludert samisk innhold)
 • Kunst og håndverk (KHV1-01)
 • Duodji (KHV2-01)
Musikk (inkludert samisk innhold)
 • Musikk (MUS1-01)
 • Musikk, samisk plan (MUS2-01)
Mat og helse (inkludert samisk innhold
 • Mat og helse (MHE1-01)
 • Mat og helse, samisk plan (MHE2-01)
 Kroppsøving  Kroppsøving (KRO1-04)
 Arbeidslivsfag  Arbeidslivsfag på ungdomstrinnet (ARB1-02)
 Utdanningsvalg  Utdanningsvalg på ungdomstrinnet (UTV1-02)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!