Fremmedspråk – forslag til kjerneelementer

Her er vårt endelige forslag til kjerneelementer i fremmedspråk.

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet.

  • kommunikasjon
  • interkulturell kompetanse
  • språklæring og flerspråklighet
  • språk og teknologi

Kommunikasjon
Kommunikasjon er selve hovedkjernen i faget. Å lære fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Elevene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kommunisere hensiktsmessig både muntlig og skriftlig. Språket skal tas i bruk fra første stund både uten og med bruk av ulike medier og verktøy.

Interkulturell kompetanse
Å lære om og utforske andre språk, kulturer, levesett og tenkemåter åpner for nye perspektiver på verden og oss selv. Interkulturell kompetanse innebærer å utvikle nysgjerrighet, innsikt i og forståelse for kulturelt og språklig mangfold, både lokalt og globalt for å samhandle med andre. 

Språklæring og flerspråklighet
Kunnskap om språk og utforskning av egen og andres språklæring gjør elevene bedre i stand til å lære språk i et livslangt perspektiv. Elevene er allerede flerspråklige og har språklæringserfaring fra ulike kontekster. Ved å overføre språkkunnskaper og språklæringserfaringer fra andre språk elevene kan og kjenner til, blir læringen mer effektiv og meningsfull.

Språk og teknologi
Å utforske og utnytte faglig relevant teknologi gir utvidede muligheter for kreativ og kritisk læring, bruk og forståelse av språk, kommunikasjon og interkulturell kompetanse.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!