Hva er kjerneelementer?

Kjerneelementer er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. Det er et forarbeid som utgjør grunnlaget for de nye læreplanene og angir retningen for utviklingen av dem. Selve arbeidet med læreplanen starter opp i juni.

I arbeidet med kjerneelementer har vi gått gjennom alle fagene og vurdert hva som skal være de viktigste prioriteringene i fornyelsen av fagene. Vi har kommet fram til at kjerneelementene bør være på et overordnet nivå. Det mer konkrete nivået skal videreutvikles av læreplangruppene.

Med kjerneelementer mener vi både det viktigste innholdet og det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget. Det kan være kunnskapsområder, metoder, begreper, tenkemåter og uttrykksformer.

Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. 

Her kan du lese våre forslag til kjernelementer i fagene. Kunnskapsdepartementet fastsetter kjerneelementene i juni 2018. 

Tre innspillsrunder

For å få innspill fra ansatte i skolen og andre interesserte, har vi delt skisser underveis i arbeidet. Vi har hatt tre innspillsrunder, og har fått til sammen 6700 innspill til hva som skal være det viktigste elevene skal lære. 

Hvem har utviklet kjerneelementene?

Grupper med tilsammen 100 lærere, pedagoger og andre fagfolk, har jobbet sammen med oss i Utdanningsdirektoratet for å komme frem til det viktigste elevene skal lære.

Vi skal fornye alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring. I arbeidet med fagenes kjerneelementer har vi gruppert alle disse fagene i 14 grupper. Dette fordi vi ser på sammenhenger og vi snakker om kjernen, de store ideene eller det mest sentrale i fag.

Vi har gruppert alle fagene i 15 grupper som vil dekke mange læreplaner. 

Her finner du en oversikt over hvilke læreplaner de ulike fagene dekker.

Filmer fra samlinger om kjerneelementer          

Store deler av arbeidet for gruppene har foregått på felles samlinger.

Se innleggene fra første samling

Se innleggene fra andre samling

Se innleggene fra tredje samling

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!