Hva er kjerneelementer?

I 2017 og 2018 har vi jobbet med å utvikle forslag til kjerneelementer – det viktigste elevene skal lære i hvert fag. Dette er forarbeidet til læreplanene.

Kjerneelementene skal sette rammer for innholdet i de nye læreplanene. Kunnskapsdepartementet fastsetter kjerneelementene i juni 2018.

Hva er kjerneelementer i fag?

Med kjerneelementer mener vi både det viktigste innholdet, og det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget. Det kan altså være kunnskapsområder, metoder, begreper, tenkemåter og uttrykksformer.

Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget.

Gi oss ditt innspill  har vi prioritert riktig?

Vi har delt skisser og utkast underveis i arbeidet. Nå deler vi kjerneelementene for tredje gang, og det er siste mulighet til å påvirke hva som skal være det viktigste i hvert fag.

Les og gi innspill her.

Hvem har utviklet kjerneelementene?

Grupper med tilsammen 100 lærere, pedagoger og andre fagfolk, har jobbet sammen med oss i Utdanningsdirektoratet for å komme frem til det viktigste elevene skal lære. Nederst på siden kan du se hvem som har deltatt i gruppene.

Vi skal fornye alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring. I arbeidet med fagenes kjerneelementer har vi gruppert alle disse fagene i 14 grupper. Dette fordi vi ser på sammenhenger og vi snakker om kjernen, de store ideene eller det mest sentrale i fag.

Vi har lagt vekt på sette sammen mennesker som til sammen har følgende kompetanse:

  • høy skolefaglig kompetanse og erfaring
  • forskningsbasert kompetanse fra Universitet- og høyskolesektoren
  • forståelse og erfaring i bruk av digitale verktøy
  • kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap
  • både forskning, pedagogisk og fagdidaktisk bredde

Vi har gruppert alle fagene i 15 grupper som vil dekke mange læreplaner. 

Her finner du en oversikt over hvilke læreplaner de ulike fagene dekker.

Fag

Navn

Institusjon

Norsk

Christian Bjerke (leder)

universitet / høyskole

 

Tor Egil Furevikstrand

VGO

 

Ingunn Kjøl Wiig

VGO

 

Christine Soldal Risa

grunnskole

 

Roar Ulvestad

grunnskole

 

Torill Ringsø

universitet / høyskole

 

Nina Skau Høksnes

Statped

 

Inger Johanne Revheim

samisk VGO

 

Shifa Yasmin Saadeh

grunnskole

 

Avona Marthinussen

VGO

 

Per Thomas Andersen

universitet / høyskole

 

Ada Bråthen Øye

VGO (YF)

 

Jonas Bakken

universitet / høyskole

 

 

 

Samisk

  

 

 

 

 

 

 

Nils Øyvind Helander

universitet / høyskole/Sameting

Karen Inga Eira

Senter for samisk i opplæringen

Laila Susanne Sara Oskarsson

 universitet / høyskole

Inger Anne Gaup

 grunnskole, VGO
Siri Nystø Ráhka universitet / høyskole,  
stipendiat fra høsten

Sandra Nystø Ráhka

universitet / høyskole

Aasta Jåma Granefjell

Staped
   

Finsk 2 språk

Elisa Viitama, lærer

 lærer

 

 

 

Naturfag

Sunniva Rose

universitet / høyskole

 

Karin Stoll

universitet / høyskole

 

Per-Odd Eggen (leder)

universitet / høyskole

 

Riikka Johanna Guttorm

VGO

 

Jørgen Kristoffersen

VGO

 

Aud Kjæret

grunnskole

 

Thor-Erik Rødland

grunnskole

 

Tori Virik Novik

grunnskole

 

 

 

Fremmedspråk

Åsta Haukås

universitet / høyskole

 

Berit Blå

Nasjonalt senter

 

Øystein N. Øksenvåg

VGO

 

Anita Nyberg

grunnskole

 

Tonje Raddum Hitching

universitet / høyskole

 

Katrine Dahlbu Alterhaug

VGO

 

Maria Jose Sanchez Olsen

VGO

 

 

 

KRØ

Hilde Schjerven (leder)

skoleeier

 

Petter Erik Leirhaug

universitet / høyskole

 

Jorunn Spord Borgen

universitet / høyskole

 

Kjersti Mordal Moen

universitet / høyskole

 

Janne Guttorm

VGO

 

Hanne Fonn

grunnskole

 

Ove Østerlie

universitet / høyskole

 

Per Lasse Tronslien

grunnskole

 

 

 

Musikk

Joakim Frøystein

grunnskole

 

Geir Salvesen

universitet / høyskole

 

Ingeborg Lunde Vestad (leder)

universitet / høyskole

 

Frode Fjellheim

universitet / høyskole

 

Live Weider Ellefsen

universitet / høyskole

 

Erling-Andre Kvistad Nilsen

grunnskole

 

 

 

Kunst og H

Liv Klakegg Dahlin (leder)

universitet / høyskole

 

Sylvia B. Evensen

grunnskole

 

Vidar Iversen

grunnskole

 

Kjersti Valøy Gjøviken

grunnskole

 

Gry Fors

grunnskole

 

Eva Lutnæs

grunnskole

 

Jan Kristian Veestjord

grunnskole

 

 

 

Arbeidsl.fag

Marit Lensjø

universitet / høyskole

 

Arne Olav Walbye

grunnskole

 

Lena Abrahamsen (leder)

grunnskole

 

Trond Andresen

VGO

 

Line Bjørkli

organisasjon

 

 

 

Samfunnsfag

Tarjei Helland (leder)

universitet / høyskole

 

Anne Kristine Østerås

grunnskole/ universitet / høyskole

 

Karsten Korbøl

universitet / høyskole

 

Kristine Waters

grunnskole

 

Judith Klein

organisasjon

 

Ole Ekroll

skoleeier

 

Alexandra Schioldborg

organisasjon

 

Anna Solveig Sara

grunnskole

 

 

 

Engelsk

Patricia Pritchard

Stat Ped

 

Anne Line Graedler

universitet / høyskole

 

Henrik Bøhn (leder)

universitet / høyskole

 

Fredrik Mørk Røkenes

universitet / høyskole

 

Korhan Markussen

VGO

 

Simon Burman

Voks

 

Britt Mona Vang

skoleeier

 

Tone Lise Ludvigsen

VGO

 

 

 

KRLE

Geir Skeie (leder)

universitet / høyskole

 

Ragnhild Laird Iversen

universitet / høyskole

 

Trine Anker

universitet / høyskole

 

Torjer Olsen

universitet / høyskole

 

Karen Marie Halden

VGO

 

Peder Nustad

organisasjon

 

Terje Stokke Nørving

grunnskole

 

Tiina Sørensen

grunnskole

 

Odin Lysaker

universitet / høyskole

 

 

 

Matematikk

Renate Jensen

grunnskole

 

Cecilie Stiberg

grunnskole

 

Ingeborg Sletta

VGO

 

Tor Espen Kristensen

VGO

 

Tom Lindstrøm (leder)

universitet / høyskole

 

Knut Martin Mørken

universitet / høyskole

 

Monica Nordbakke

universitet / høyskole

 

 

 

Mat og helse

Karen Lasse (leder)

universitet / høyskole

 

Anne Merete Selvik Ask

universitet / høyskole

 

Vibeke Bugge

organisasjon

 

Annders Persson

grunnskole

 

Vilde Kaasen Krogsrud

grunnskole

 

Åse Merethe T. Andersen

grunnskole

 

 

 

Utdanningsv

Knut Manskow (leder)

grunnskole

 

Kjellfrid Bøyum

grunnskole

 

Reinhardt Jåstad Røyset

grunnskole

 

Randi Kristin Svarva

VGO

 

Anders Grydeland

VGO

 

Hanne Iren Østby

grunnskole

 

Erik Haug

universitet / høyskole

Filmer fra samlinger om kjerneelementer          

Store deler av arbeidet for gruppene har foregått på felles samlinger.

Se innleggene fra første samling

Se innleggene fra andre samling

Se innleggene fra tredje samling

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!