Mange i skolen er positive til kjerneelementene

Vi fikk 3900 tilbakemeldinger i tredje og siste innspillsrunde. Nå har vi oppsummert disse og publisert våre endelige forslag til kjerneelementer.

Mange mener at kjerneelementene dekker det viktigste i fagene og at de gir en tydelig prioritering av hva elevene skal lære. 

Selv om mange støtter forslagene, er det variasjon mellom fagene. Mange er positive til at vi foreslår å gjøre kunst og håndverk og musikk mer praktisk. I underkant av 70 prosent mener kjerneelementene dekker det viktigste innholdet i disse fagene. Ansatte i skolen er spesielt positive.
I samfunnskunnskap mener kun 30 prosent at kjerneelementene dekker det viktigste i faget. Årsaken er i hovedsak at personlig økonomi ikke var med i det opprinnelige forslaget. Det har vi tatt inn igjen.

De kritiske innspillene handler i stor grad om faglige detaljer og mindre temaer som man ønsker skal være en del av fagene. Vår oppgave har vært å prioritere det viktigste innholdet. 

Lærere og skoler er mest positive

Generelt er lærere og skoler mer positive til forslagene enn universiteter og høgskoler. Akademia er opptatt av å ivareta sine fagfelt. Mange lærere er veldig positive til at fagene blir mer utforskende og praktiske. De mener også at forslagene er mer fremtidsrettet enn dagens fag.

I arbeidet med kjerneelementer har vi vært opptatt av å lytte til dem som jobber med læreplanene til daglig, og vi har derfor i større grad vektlagt innspillene fra ansatte i skolen.

Oppsummeringer av hvert fag

På bakgrunn av innspillene har vi gjort større og mindre endringer. Under kan du lese en oppsummering av innspillene og vårt endelige forslag til kjerneelementer i de ulike fagene. Disse skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet i juni 2018.

Her kan du lese alle innspillene i sin helhet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!