Engelsk for hørselshemmede – forslag til kjerneelementer

Her er vårt endelige forslag til kjerneelementer i engelsk for hørselshemmede.

Kjerneelementene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet. 

  • Kommunikasjon  
  • Språklæring
  • Møte med engelskspråklige tekster
  • Språk og teknologi

Kommunikasjon
Kommunikasjon er å lære å skape mening med språk. Vi trenger engelsk for å leve og lære, i arbeidslivet, og for å samhandle med mennesker fra hele verden. Opplæringen skal gi elevene glede av å utforske og bruke språket i samhandling fra første stund. Det innebærer å velge blant ulike språkmodaliteter (tegnspråklig og/eller talespråklig og skriftlig) og bruke den som gir eleven tilgang til engelsk for å kunne kommunisere hensiktsmessig med hørende og hørselshemmede. Elevene skal ta i bruk ulike strategier for å kommunisere i direkte kommunikasjon og skriftlig med ulike samtalepartnere og mottakere, i ulike situasjoner og ved bruk av ulike medier og verktøy.

Språklæring
Kunnskap om engelsk og ulike språklæringsstrategier gir elevene valg og muligheter når de kommuniserer og samhandler på engelsk med hørende og hørselshemmede. Språklæring innebærer å se sammenhenger mellom eget språk, engelsk, og andre språk elevene kan. Kunnskap om språklæring gjør elevene i stand til å utnytte flerspråklighet som ressurs.

Møte med engelskspråklige tekster
Elevene vil gjennom livet møte utallige tekster på engelsk, både i og utenfor skolen; muntlige, tegnspråklige og skriftlige, trykte og digitale, grafiske og kunstneriske, formelle og uformelle, fra nåtid og fortid. Engelskfaget skal forberede elevene til å forstå, analysere, vurdere, bruke, reflektere over og forhandle med disse tekstene.

Møte med ulike typer tekster hjelper elevene å forstå og lære om andres og egen kultur og identitet, perspektiv og meninger og er med på å utvikle elevenes forståelse av verden og seg selv, og gir interkulturell kompetanse og anledning til å gjøre arbeidet med de tverrfaglige temaene relevant.

Språk og teknologi
Å utforske og utnytte faglig relevant språkteknologi gir utvidede muligheter til kreativ og kritisk læring, innhente informasjon, og å utvikle interkulturell kompetanse om hørende og hørselshemmede. Den gir tilgang til kommunikasjonsmuligheter for å forstå og bruke språk gjerne på ulike språkmodaliteter, ulike språkmodeller og samtalepartnere, og autentisk litteratur fra hørende og hørselshemmede kulturer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!