Kjerneelementer – fag i grunnskolen og gjennomgående fag i vgo

Kjerneelementer er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. Arbeidet med kjerneelementer var et forarbeid til utvikling av læreplanene.

Med kjerneelementer mener vi både det viktigste innholdet, og det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget. Det kan altså være kunnskapsområder, metoder, begreper, tenkemåter og uttrykksformer.

Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. 

Fastsatte kjerneelementer

26. juni 2018 fastsatte Kunnskapsdepartementet kjerneelementer i fagene.

Se oversikten over fastsatte kjerneelementer.

Slik jobbet vi

I 2017 og 2018 har grupper med tilsammen 100 lærere, pedagoger og andre fagfolk, jobbet sammen med oss i Utdanningsdirektoratet om kjerneelementene. Vi grupperte fagene i 15 grupper som dekket mange læreplaner

Vi hadde flere åpne innspillsrunder underveis i arbeidetet. Til sammen fikk vi 6700 tilbakemeldinger. 

Tre innspillsrunder – skisser og oppsummeringer

07.09.2017 Første skisser til kjerneelementer Innspillene oppsummert
23.10.2017 Andre skisser til kjerneelementer Innspillene oppsummert
06.03.2018 Tredje skisser til kjerneelementer Innspillene oppsummert og vårt endelige utkast til Kunnskapsdepartementet

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!