Kjerneelementer i yrkesfagene

Kjerneelementer er det viktigste elevene skal lære i hvert fag. Det er begreper, kunnskapsområder, tenkemåter, metoder og uttrykksformer i faget. Hvordan kjerneelementene uttrykkes varierer ut fra utdanningsprogrammenes og fagenes egenart. Kjerneelementene i faget skal danne grunnlaget for utviklingen av læreplanene.

Hvert utdanningsprogram har et faglig råd, som består av partene i arbeidslivet. De faglige rådene har beskrevet det sentrale innholdet i hvert lærefag og yrkeskompetansefag på Vg3-nivå. Dette danner grunnlaget for det videre arbeidet med kjerneelementene, som læreplangruppene på Vg1 har begynt på nå.

Det sentrale innholdet er en beskrivelse av:

  • sluttkompetansen for lærefagene og yrkeskompetansefag, som viser hva eleven eller lærlingen skal kunne etter endt opplæring
  • vurdering av hvilke faglige og teknologiske endringer som kreves i fagene
  • fagene i et samfunnsperspektiv
  • vurdering av progresjon i opplæringen fra Vg1 til Vg2 og Vg3

Arbeid med kjerneelementer

I oktober 2018 startet læreplangruppene arbeidet med å utvikle kjerneelementer på Vg1 i hvert utdanningsprogram. Vi planlegger to innspillsrunder i arbeidet med nye læreplaner på Vg1:

Vi starter arbeidet med læreplanen på Vg2 og Vg3 i mars 2019. Vi begynner arbeidet med å utforme kjerneelementer på bakgrunn av leveransen om sentralt innhold, før vi utarbeider kompetansemål. Vi planlegger en innspillsrunde for å tilbakemelding på arbeidet med nye læreplaner i Vg2 og Vg3 i juni 2019. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!