Kjennetegn på måloppnåelse for nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020)

Vi jobber med å utvikle kjennetegn på måloppnåelse for de nye læreplanene i grunnskolen og fellesfagene i videregående.

Kjennetegn på måloppnåelse finnes for alle trinn som har standpunktvurdering. De skal være en støtte i arbeidet med standpunktvurderinga og en hjelp for å skape felles forståelse til hva som er forventet av kompetansen til elevene for å få karakterene 2, 4 og 6.

Kjennetegnene er formulert på et overordnet nivå, og de beskriver samlet kompetanse i faget med utgangspunkt i læreplanen. De må derfor brukes sammen med læreplanen

Kjennetegnene er under utvikling. Frist for tilbakemelding var 1. april 2020. Tusen takk for alle gode innspill. Vi legger ut oppdatert versjon av kjennetegnene innen skolestart.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!