Kjennetegn på måloppnåelse for nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020)

Kjennetegn på måloppnåelse er utviklet for 10. trinn og videregående opplæring. De er veiledende og kan brukes som støtte i arbeidet med standpunktvurdering.

Kjennetegnene er formulert på et overordnet nivå, og de beskriver samlet kompetanse i faget med utgangspunkt i læreplanen. De må derfor brukes sammen med læreplanen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!