Kjennetegn på måloppnåelse for nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020)

Kjennetegnene er veiledende og skal gi støtte til arbeid med standpunktvurdering. Kjennetegnene er formulert på et overordnet nivå, og de beskriver samlet kompetanse i faget med utgangspunkt i læreplanen. Det er laget kjennetegn på måloppnåelse for fellesfagene på ungdomstrinnet og for fellesfagene i videregående opplæring.  

Kjennetegn på måloppnåelse videregående opplæring

Praktiske og estetiske fag

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!