Hva mener du skal være det viktigste i faget?

Vi har publisert nye skisser på hva som skal være kjerneelementer i fagene. Nå ønsker vi  innspill på om  gruppene har kommet fram til riktige prioriteringer. Frist for å komme med innspill er 10. november.

Vi fikk inn 1200 innspill på skissene i første runde. Faggruppene har jobbet videre på bakgrunn av disse innspillene og laget nye utkast. I arbeidet har vi jobbet videre med å komme fram til

  • en tydeligere prioritering av hva som skal inn i læreplanene
  • tverrfaglige temaer, relasjon til ny overordet del, grunnleggende ferdigheter og andre fag

Diskuter kjerneelementer med kollegaer

Vi har laget en ny PowerPoint-presentasjon med kort informasjon om hva kjerneelementer er og hva vi ønsker innspill på. Denne presentasjonen kan dere bruke som et utgangspunkt for å diskutere spørsmålene.

For å få best mulig diskusjon, anbefaler vi at alle i forkant har lest utkastene til kjerneelementer i de fagene dere vil gi innspill til. 

Last ned PowerPoint-presentasjon om andre utkast til skisser i kjerneelementer.ppsx

Send oss innspill

Les utkast til kjerneelementer og gi oss innspill

Frist for innspill: 10. november

Det vil også bli mulig å gi oss innspill til det siste forslaget til kjerneelementer som kommer i løpet av våren 2018. 

Les mer

Les mer om dybdelæring og andre prioriterte temaer i fagfornyelsen

Les innspillene fra første runde til kjerneelementer i fagene

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!