Hva mener du skal være det viktigste i faget?

Vi fikk inn 1200 innspill på skissene i første runde. Faggruppene har jobbet videre på bakgrunn av disse innspillene og laget nye utkast. Nå vil vi gjerne høre om dere synes at gruppene har kommet fram til riktige prioriteringer. Frist for å komme med innspill er 10. november.

I arbeidet har vi jobbet videre med å komme fram til

  • en tydeligere prioritering av hva som skal inn i læreplanene
  • tverrfaglige temaer, relasjon til ny overordet del, grunnleggende ferdigheter og andre fag

Diskuter kjerneelementer med kollegaer

Vi har laget en ny PowerPoint-presentasjon med kort informasjon om hva kjerneelementer er og hva vi ønsker innspill på. Denne presentasjonen kan dere bruke som et utgangspunkt for å diskutere spørsmålene.

For å få best mulig diskusjon, anbefaler vi at alle i forkant har lest utkastene til kjerneelementer i de fagene dere vil gi innspill til. 

Last ned PowerPoint-presentasjon om andre utkast til skisser i kjerneelementer.ppsx

Send oss innspill

Les utkast til kjerneelementer og gi oss innspill

Frist for innspill: 10. november

Det vil også bli mulig å gi oss innspill til det siste forslaget til kjerneelementer som kommer i løpet av våren 2018. 

Les mer

Les mer om dybdelæring og andre prioriterte temaer i fagfornyelsen

Les innspillene fra første runde til kjerneelementer i fagene

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!