Nye læreplaner på yrkesfag – hva skjer når?

Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med nye læreplaner i programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Slik foregår arbeidet

Hvert utdanningsprogram har et faglig råd, som består av partene i arbeidslivet. De faglige rådene har beskrevet sluttkompetansen for fagene, altså hva eleven eller lærlingen skal kunne etter endt opplæring. Dette har dannet grunnlaget for arbeidet med å utvikle nye læreplaner på yrkesfag.

Høsten 2018 startet læreplangruppene med å utvikle læreplaner for følgende utdanningsprogram. Nye utdanningsprogram er satt i kursiv.

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Innspillsrunder og høringer

Vi har en åpen prosess når vi utvikler læreplaner og ønsker å involvere alle dere som er interessert i innholdet i opplæringen. Det betyr at dere får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt jobber med. Vi ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer.

Læreplaner på Vg1

Læreplanene på Vg1 ble fastsatt 27. februar 2020. 

Læreplaner på Vg2 og Vg3

 • Innspillsrunde: Fra 20. juni til 1. september 2019 var det mulig å gi innspill på utkast til nye læreplaner.
 • Høring: Fra 15. august  til 15. november 2020. 

Ny digital visning av læreplanene 

Vi jobber med å utvikle ny digital visning av læreplanene på udir.no. Planen er å koble støtteressurser direkte til læreplanene, slik at de blir bedre arbeidsverktøy. Vi har hatt workshoper og brukertester med lærere, instruktører, skoleledere og skoleeiere for at læreplanvisningen skal bli brukervennlig.

Innføring av læreplanene

Dere skal få mulighet til å forberede dere på å ta det nye læreplanverket i bruk. 

Se oversikt over ressurser og tiltak for å støtte skoler og skoleeiere med innføringen.

Etter høringsrunden fastsetter vi læreplanene slik at de kan tas i bruk. De nye læreplanene blir innført i perioden 2020-2022.

 • Vg1  høsten 2020
 • Vg2  skoleåret 2021-2022
 • Vg3  høsten 2022  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!