Nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i vgo – hva skjer når?

Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med nye læreplaner i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.

Arbeidet er delt inn i tre faser:

Utvikling av læreplanene

Denne høsten jobber vi med å utvikle læreplaner for de enkelte fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående.

Vi har satt sammen læreplangrupper som skal utvikle læreplaner i de ulike fagene.

Du finner en oversikt over alle læreplanene som skal utvikles her.

Vi legger opp til en åpen prosess og vil be om tilbakemeldinger på flere områder underveis i arbeidet i løpet av høsten.

Viktig å merke seg høsten 2018

Samlinger for læreplangruppene  september og november

Store deler av arbeidet for læreplangruppene foregår på fellessamlinger.

Vi ber om innspill på læreplanskisser  18. oktober til 14. november 

Vi deler skisser til nye læreplaner. Dette er ikke ferdige utkast. Vi deler underveis i arbeidet for å få tilbakemeldinger på om vi er på rett vei. 

Klart språk i læreplanene 

Vi jobber spesifikt med at læreplanene skal ha et klart og godt språk. Vi skal gjøre flere tester av språket sammen med lærere og elever. Vi kommer til å dele hva som kommer fram i disse testene. 

Støttemateriell til overordnet del 

Vi jobber med støttemateriell til overordnet del. Dette består av korte filmer og refleksjonsspørsmål, som skal være til hjelp for lærere og andre som jobber i skolen.

Det første materiellet finner du her. 

Ny digital visning av læreplanene

Vi jobber med å utvikle ny digital visning av læreplanene på udir.no. Planen er å koble støtteressurser direkte til læreplanene, slik at de blir bedre arbeidsverktøy. Vi har workshoper og brukertester med lærere, instruktører, skoleledere og skoleeiere for at læreplanvisningen skal bli brukervennlig. 

2019-2020  skolene forbereder seg

Før læreplanene blir fastsatt som forskrift, skal læreplanene på offentlig høring i begynnelsen av mars 2019. Høringen vil være åpen i tre måneder. 

Skoler, skoleeiere og lærerutdanningene skal få mulighet til å forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. Dette året kan skoler og skoleeiere organisere gode prosesser og gjøre seg kjent med å ta i bruk læreplanverket i sin egen praksis. I denne perioden vil skolene ha tid å jobbe med læreplanverket, og forberede seg på å ta det i bruk.

Fra skoleåret 2020-21: Trinnvis innføring av læreplaner

De nye læreplanene innføres trinnvis over en periode på tre år. Fornyelsen av læreplanene innebærer til dels store endringer i fagenes innhold, og det er mange hensyn å ta når vi planlegger innføring. Blant annet er det viktig å ta hensyn til at elevene skal prøves etter læreplanene de har fått opplæring i.

Skoleåret 2020-21

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • 1.-9. trinn
  • Vg1

Skoleåret 2021-22

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • 10. trinn
  • Vg2

Skoleåret 2022-23

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • Vg3

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!