Nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i vgo – hva skjer når?

Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med nye læreplaner i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.

Når kommer de nye læreplanene?

De nye læreplanene i grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring blir publisert på udir.no 18. november 2019 klokken 10:00.

Faser i arbeidet med nye læreplaner

Arbeidet er delt inn i tre faser:

Fase 1 2017-18 Vi utvikler kjerneelementer – det viktigste elevene skal lære i hvert fag
Fase 2 2018-19 Vi utvikler nye læreplaner som bygger på kjerneelementene
Fase 3 2019-20 Skolene forbereder seg før de nye læreplanene tas i bruk fra høsten 2020

Fase 1 – Vi utvikler kjerneelementer

I 2017 og våren 2018 jobbet vi med å utvikle kjernelementer – det viktigste elevene skal lære – i hvert fag. Arbeidet var et forarbeid til utvikling av læreplanene. Kjerneelementene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i juni 2018

Les mer om kjernelementene.

Fase 2 – Vi utvikler læreplaner

Høsten 2018 og de første månedene av 2019 jobber vi med å utvikle læreplaner for de enkelte fagene.

Vi delte tidlige læreplanskisser i oktober 2018 og fikk 7000 innspill. Disse brukte læreplangruppene i videre i arbeidet sitt.

Fra mars til juni 2019 var læreplanene på offentlig høring. Vi fikk 7000 høringssvar. Vi går igjennom og oppsummerer alle innspillene, og bearbeider læreplanene basert på dem. 

Tidlig høst sender vi vår oppsummering og reviderte utkast til nye læreplaner til Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet skal fastsette læreplanene i løpet av senhøsten 2019.

De nye læreplanene skal tas i bruk trinnvis fra skoleåret 2020/2021.

Les mer: 

Ny digital visning av læreplanene

Vi jobber med å utvikle ny digital visning av læreplanene på udir.no. Planen er å koble støtteressurser direkte til læreplanene, slik at de blir bedre arbeidsverktøy. Vi har workshoper og brukertester med lærere, instruktører, skoleledere og skoleeiere for at læreplanvisningen skal bli brukervennlig. 

Fase 3  Skolene forbereder seg

Skoler, skoleeiere og lærerutdanningene skal få mulighet til å forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. 

Les om tilgjengelige ressurser og tiltak vi planlegger for å støtte skoler og skoleeiere med innføringen.

Fra skoleåret 2020-21: Trinnvis innføring av læreplaner

De nye læreplanene innføres trinnvis over en periode på tre år. Fornyelsen av læreplanene innebærer til dels store endringer i fagenes innhold, og det er mange hensyn å ta når vi planlegger innføring. Blant annet er det viktig å ta hensyn til at elevene skal prøves etter læreplanene de har fått opplæring i.

Skoleåret 2020-21

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • 1.-9. trinn
  • Vg1

Skoleåret 2021-22

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • 10. trinn
  • Vg2

Skoleåret 2022-23

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • Vg3

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!