Nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i vgo – hva skjer når?

Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med nye læreplaner i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.

Arbeidet er delt inn i tre faser:

Fase 1 2017-18 Vi utvikler kjerneelementer – det viktigste elevene skal lære i hvert fag
Fase 2 2018-19 Vi utvikler nye læreplaner som bygger på kjerneelementene
Fase 3 2019-20 Skolene forbereder seg før de nye læreplanene tas i bruk fra høsten 2020

Fase 1 – Vi utvikler kjerneelementer

I 2017 og våren 2018 jobbet vi med å utvikle kjernelementer – det viktigste elevene skal lære – i hvert fag. Arbeidet var et forarbeid til utvikling av læreplanene. Kjerneelementene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i juni 2018

Les mer om kjernelementene.

Fase 2 – Vi utvikler læreplaner

Høsten 2018 og de første månedene av 2019 jobber vi med å utvikle læreplaner for de enkelte fagene.

Vi delte tidlige læreplanskisser i oktober 2018 og fikk 7000 innspill. Disse bruker læreplangruppene i arbeidet fram mot sine endelige læreplanutkast. 

Før læreplanene blir fastsatt som forskrift, skal læreplanene på offentlig høring

Høringsperioden er fra 18. mars til 18. juni.

Les mer: 

Ny digital visning av læreplanene

Vi jobber med å utvikle ny digital visning av læreplanene på udir.no. Planen er å koble støtteressurser direkte til læreplanene, slik at de blir bedre arbeidsverktøy. Vi har workshoper og brukertester med lærere, instruktører, skoleledere og skoleeiere for at læreplanvisningen skal bli brukervennlig. 

Fase 3  Skolene forbereder seg

Skoler, skoleeiere og lærerutdanningene skal få mulighet til å forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. 

Les om tilgjengelige ressurser og tiltak vi planlegger for å støtte skoler og skoleeiere med innføringen.

Fra skoleåret 2020-21: Trinnvis innføring av læreplaner

De nye læreplanene innføres trinnvis over en periode på tre år. Fornyelsen av læreplanene innebærer til dels store endringer i fagenes innhold, og det er mange hensyn å ta når vi planlegger innføring. Blant annet er det viktig å ta hensyn til at elevene skal prøves etter læreplanene de har fått opplæring i.

Skoleåret 2020-21

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • 1.-9. trinn
  • Vg1

Skoleåret 2021-22

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • 10. trinn
  • Vg2

Skoleåret 2022-23

Følgende trinn tar i bruk nye læreplaner:

  • Vg3

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!