Fag i tilknytning til norskfaget – forslag til kjerneelmenter

Her finner du en oppsummering for norsk for hørselshemmede, norsk tegnspråk, fordypning i norsk, norsk for språklige minoriteter med kort botid i norge - vgo, morsmål for språklige minoriteter, grunnleggende norsk for språklige minoriteter og norsk for elever med samisk som førstespråk.

Norsk for hørselshemmede

Kjerneelementer

 • tekst i kontekst
 • kritisk tilnærming til tekst
 • muntlig kommunikasjon
 • skriftlig tekstskaping
 • språket som system og mulighet
 • språklig mangfold

 De viktigste endringene

 • mer vekt på utforsking og undring – i tråd med dybdelæringsprinsippet
 • estetiske læringsprosesser – elever lærer med alle sanser og hele kroppen
 • formål, form og innhold er like viktig – sjanger er løftet fram på linje med teksttyper
 • kreativitet knyttes til alle tekster – «kreative tekster» er tatt ut
 • legge til rette for at elevene leser flere hele og lengre tekster
 • studiespesialiserende mer spesialiserende
 • styrking av digital dømmekraft – kjennskap til algoritmisk tenkemåte
 • et mer komparativt perspektiv på språk

Kommentarer

Fagets læringsinnhold, fokusområder og progresjon er lik norskfagets. Fagene norsk for hørselshemmede og norsk tegnspråk skal sees i sammenheng. Funksjonell tospråklighet med norsk og tegnspråk må bygge på en likeverdig behandling av begge språkene i opplæringen. Dette innebærer at tegnspråk inngår i opplæringen i norsk for hørselshemmede. Det betyr at når det i kjerneelementet står lytte eller samtale, betyr det å kommunisere gjennom ulike grader av tegnspråk og/eller tale, ut fra den enkeltes forutsetninger.

Les kjernelementene i norsk for hørselshemmede og gi oss tilbakemelding om vi har prioritert riktig.

Fordypning i norsk

Kjerneelementer

 • tekst i kontekst
 • kritisk tilnærming til tekst
 • muntlig kommunikasjon
 • skriftlig tekstskaping
 • språket som system og mulighet
 • språklig mangfold

De viktigste endringene

 • mer vekt på utforskende metoder, elevdeltakelse og samhandling
 • elevene skal forholde seg til både teksttyper og sjangere
  – for å bevisstgjøre elevene på forholdet mellom formål (teksttyper og det teksten skal brukes til), form (sjanger) og innhold (det teksten handler om)
 • et mer komparativt perspektiv på språk
 • styrking av digital dømmekraft
 • selvvalgt fordypningsoppgave
Les kjernelementene i fordypning i norsk og gi oss tilbakemelding om vi har prioritert riktig.

Norsk for språklige minoriteter med kort botid i norge - vgo

Kjerneelementer

 • tekst i kontekst
 • kritisk tilnærming til tekst
 • muntlig kommunikasjon
 • skriftlig tekstskaping
 • språket som system og mulighet
 • språklig mangfold

De viktigste endringene

 • mer vekt på utforsking – i tråd med dybdelæringsbegrepet
 • sjanger er løftet fram på linje med teksttyper - formål, form og innhold er like viktig
 • kreativitet knyttes til alle tekster – «kreative tekster» som teksttype er tatt ut
 • styrking av digital dømmekraft
 • et mer komparativt perspektiv på språk
Les kjernelementene i norsk for språklige minoriteter med kort botid i norge  og gi oss tilbakemelding om vi har prioritert riktig.

Morsmål for språklige minoriteter

Kjerneelementer

 • muntlig kommunikasjon
 • lesing
 • skriftlig tekstskaping
 • digital læring og kommunikasjon
 • språklig og kulturelt mangfold

De viktigste endringene

 • Det tverrfaglige perspektivet er tydeliggjort.
 • Digital kompetanse er løftet fram som eget kjerneelement.
 • Språklæring er ikke skilt ut som et eget kjerneelement, men gjennomsyrer alle kjerneelementene.
Les kjernelementene i morsmål for språklige minoriteter, og gi oss tilbakemelding om vi har prioritert riktig.

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Kjerneelementer

 • muntlig kommunikasjon
 • lesing
 • skriftlig tekstskaping
 • digital læring og kommunikasjon
 • språklig og kulturelt mangfold

De viktigste endringene

 • Justeringer av nivå: begynner- og sluttnivå er justert noe ned.
 • Det tverrfaglige perspektivet er tydeliggjort.
 • Digital kompetanse er løftet fram som eget kjerneelement.
 • Språklæring er ikke skilt ut som et eget kjerneelement, men gjennomsyrer alle kjerneelementene.
Les kjernelementene i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og gi oss tilbakemelding om vi har prioritert riktig.

Norsk for elever med samisk som førstespråk

Kjerneelementer

 • tekst i kontekst
 • kritisk tilnærming til tekst
 • muntlig kommunikasjon
 • skriftlig tekstskaping
 • språket som system og mulighet
 • språklig mangfold

De viktigste endringene

 • mer vekt på utforsking og undring – i tråd med dybdelæringsbegrepet
 • estetiske læringsprosesser – elever lærer med alle sanser og hele kroppen
 • sjanger er løftet fram på linje med teksttyper - formål, form og innhold er like viktig
 • kreativitet knyttes til alle tekster – «kreative tekster» som teksttype er tatt ut
 • styrking av digital dømmekraft
 • et mer komparativt perspektiv på språk
 • studiespesialiserende mer spesialiserende
Les kjernelementene i norsk for elever med samisk som førstespråk og gi oss tilbakemelding om vi har prioritert riktig.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!