Oversikt over høringer

Her er en oversikt over kommende høringer og innspillsrunder i arbeidet med nye læreplaner.

I arbeidet med å utvikle nye læreplaner har vi hatt en åpen prosess der vi har delt tidlige skisser og utkast til nye læreplaner. Vi ønsker fremdeles å involvere alle dere som er interessert i innholdet i opplæringen, og ønsker at dere kommer med innspill underveis i arbeidet. Høsten 2020 kommer følgende læreplaner på høring:

Programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram

Høring – nye læreplaner Vg2 og Vg3: Høringen åpner 17. august. Frist for å gi innspill er 15. november 2020.

Læreplaner på Vg3 i utdanningsprogrammene teknologi- og industrifag og elektro og datateknologi kommer på høring noe senere. Alle læreplanene vil fastsettes innen sommeren 2021. 

Programfagene på studieforberedende utdanningsprogram

Høring – nye læreplaner Vg2 og Vg3. Læreplanene blir sendt på høring i månedsskiftet oktober/november 2020.

Noen av utdanningsprogrammene har allerede ganske nye læreplaner, og her vil det komme mindre endringer.  

Studiespesialiserende, programområde for realfag

 • Biologi
 • Fysikk
 • Geofag
 • Informasjonsteknologi
 • Kjemi
 • Matematikk X
 • Teknologi og forskningslære

Studiespesialiserende, programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

 • Antikkens språk og kultur
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Historie og filosofi
 • Kommunikasjon og kultur
 • Markedsføring og ledelse
 • Medie- og informasjonskunnskap
 • Næringslivsøkonomi
 • Politikk, individ og samfunn
 • Psykologi
 • Reiseliv og språk
 • Rettslære
 • Samfunnsøkonomi
 • Samisk historie og samfunn

Kunst, design og arkitektur

 • Kunst og skapande arbeid
 • Arkitektur og samfunn
 • Design og berekraft
 • Foto og grafikk
 • Samisk visuell kultur

Medier og kommunikasjon

 • Bilde
 • Grafisk design
 • Lyddesign
 • Tekst
 • Medieutvikling
 • Mediespesialisering

Musikk, dans og drama, programområde for musikk

 • Ergonomi og bevegelse
 • Instruksjon og ledelse
 • Instrument, kor, samspill
 • Musikk i perspektiv
 • Musikk fordypning

Musikk, dans og drama, programområde for dans

 • Dans i perspektiv
 • Grunntrening i dans
 • Scenisk dans
 • Scenisk dans fordypning

Musikk, dans og drama, programområde for drama

 • Drama og samfunn
 • Teater og bevegelse
 • Teater i perspektiv
 • Teaterproduksjon
 • Teaterproduksjon fordypning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!