Gi svar på høringen om nye læreplaner

Her kan du lese forslag til nye læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfristen er 18. juni 2019. 

Læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet høsten 2019 og tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020. 

Finn ditt fag og svar på høringen

Norsk
Samfunnsfag | Samfunnskunnskap | Geografi | Historie
KRLE | Religion og etikk
Matematikk
Naturfag
Engelsk
Samiske språkplaner
Kroppsøving
Kunst og håndverk | Duodji
Mat og helse
Musikk
Fremmedspråk
Kvensk eller finsk som andrespråk
Læreplaner for hørselshemmede
Arbeidslivsfag
Utdanningsvalg 
Fordypningsfagene på ungdomstrinnet

Filmer og annen støtte til høringen

Hva er nytt og endret i fagene? Se disse korte filmene eller les våre oppsummeringer.

Hvordan jobbe med høringen? Se noen generelle tips til hva det kan være lurt å tenke på. 

Bli kjent den nye digitale læreplanvisningen: Se denne korte filmen om hva slags funksjonalitet som kommer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!