Høring – nye læreplaner med fordypningsområder i Vg3 opplæring i bedrift

Her kan du lese utkast til nye læreplaner med fordypningsområder i Vg3 opplæring i bedrift i teknologi- og industrifag og bygg- og anleggsteknikk. Frist for å svare på høringen er 25. april 2021. 

I samarbeid med faglig råd, foreslår vi å innføre fordypningsområder i læreplaner på Vg3 opplæring i bedrift. Fordypningsområdene utgjør mindre enn 50 prosent av kompetansemålene i læreplanen, resten av kompetansemålene og læreplanen er felles.

Hensikten med å innføre fordypningsområder på Vg3 er at lærlingene får mulighet til å fordype seg i deler av faget. Bedriftene vil i større grad få kompetanse som er relevant, og dette kan være med på å øke rekruttering av lærlinger. Fordypningsområdene skal ikke svekke lærlingenes generelle fagkompetanse eller være til hinder for lærlingenes muligheter på arbeidsmarkedet etter endt opplæring.

Alle lærlinger får både fagbrev og vitnemål etter bestått fag- eller svenneprøve. Vi foreslår at fagbrevet skal synliggjøre hele fagkompetansen, og lærlingens fordypningsområde blir synliggjort på vitnemålet.

På bakgrunn av Utdanningsdirektoratets anbefalinger etter høringen, vil Kunnskapsdepartementet beslutte om fordypninger i læreplaner på Vg3 opplæring i bedrift skal innføres.

Les læreplanutkastene og svar på høringen:

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!