Høring – nye læreplaner Vg3 yrkesfag

Her kan du lese utkast til nye læreplaner for Vg3 i teknologi- og industrifag og elektro og datateknologi. Se også nye læreplaner for bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og restaurant- og matfag. Frist for å gi tilbakemelding er 25. april 2021.

Teknologi- og industrifag

De ulike fagområdene innenfor teknologi og industrifag har blitt mer framtidsrettet, og vi har lagt større vekt på at lærlingene skal ta i bruk tilgjengelig teknologi. Kompetansemålene i fagene har blitt mer praktisk rettet.

Fagene viderefører den kunnskapen og kompetansen elevene ble gjort kjent med på Vg1 og vg2 innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Kompetansemålene i Vg3-fagene er utformet slik at lærlingene skal få kompetansen til å ta fag- og svennebrev og utvikle seg til gode fagarbeidere.

Vi foreslår å endre:

 • Vg3 el og motorsykkel til vg3 motorsykkelfaget
 • Vg3 motormann til vg3 skipsmekaniker
 • Vg3 bilpleiefaget er et nytt fag som gir yrkestittel bilpleietekniker.
 • Vg3 truck- og liftmekaniker er et nytt fag som gir yrkestittel truck- og liftmekaniker.

 Her finner du alle læreplanutkastene med lenke til høringen. 

Arbeidsmaskiner

Bilskade, lakk og karosseri

Brønnteknikk 

Børsemaker

Industriteknologi

Kjemiprosess- og laboratoriefag

Kjøretøy

Maritime fag

Transport og logistikk

Elektro og datateknologi

Læreplanene innen elektro- og datateknologi skal ivareta både ny og eksisterende teknologi i opplæringen. De fleste kompetansemålene inneholder både ferdighets- og kunnskapselementer. Vi har vektlagt kompetansemål som skal gi lærlingene kompetanse innen risikovurdering, planlegging, gjennomføring og begrunnelse av valgene som gjøres i arbeidet.

Endringer i elektro og datateknologi

 • Telekommunikasjonsmontørfaget er flyttet fra Vg2 datateknologi og elektronikk til Vg2 elenergi og ekom.
 • Nytt dronefag. Fra høsten 2022 innføres Vg2 dronefag og fra høsten 2023 innføres Vg3 dronefaget. Læreplanene kommer på høring medio 2021.
 • Vi foreslår å opprette et nytt lærefag i caravanteknikk. Faget skal bygge på Vg2 elenergi og ekom.
 • Vi foreslår å endre navn fra Vg3 kulde- og varmepumpemontørfaget til Vg3 kulde- og varmepumpeteknikkfaget og at yrkesbetegnelsen skal være kulde- og varmepumpetekniker.
 • Vi foreslår å endre navn på yrkesbetegnelsen for Vg3 maritim elektriker fra skipselektriker til maritim elektriker

Her finner du alle læreplanutkastene med lenke til høringen. 

Automatisering

Datateknologi og elektronikk

Elenergi og ekom

 Flyfag

 • Vg3 avionikerfaget
 • Vg4 avionikerfaget - Læreplanen kommer på høring i løpet av våren 2021.
 • Vg3 flytekniske fag
 • Vg4 flymotormekanikerfaget - opplæring i bedrift Læreplanen kommer på høring i løpet av våren 2021.
 • Vg4 flystrukturmekanikerfaget - opplæring i bedrift Læreplanen kommer på høring i løpet av våren 2021.
 • Vg4 flysystemmekanikerfaget - opplæring i bedrift Læreplanen kommer på høring i løpet av våren 2021.

Ventilasjon- og kuldeteknikk

 

Bygg- og anleggsteknikk

Vi foreslår å opprette et nytt utdanningstilbud og opprette lærefaget byggmontasjefaget og Vg2 byggmontasje og stillasbygg. I tillegg foreslår vi å endre stillasbyggerfaget fra særløpsfag tilbake til et 2+2 løp. Bakgrunnen for forslaget er at det er behov for kompetanse innen byggesystemer basert på prefabrikasjon og montering på byggeplasser.  I tillegg foreslår vi å endre stillasbyggerfaget fra særløpsfag tilbake til et 2+2 løp.

Vi foreslår at Byggmontasjefaget (Vg3 opplæring i bedrift) og stillasbyggerfaget (Vg3 opplæring i bedrift) skal rekruttere fra nytt Vg2 byggmontasje og stillasbygg.

Her finner du alle læreplanutkastene med lenke til høringen.

Naturbruk

Dagens Vg3 akvakultur er splittet i to lærefag. De nye lærefagene er V3 akvakulturfaget og Vg3 havbruksteknikkfaget.

Akvakulturnæringen omfatter både teknologisk og biologisk kompetanse. Fellesnevneren er oppdrettsorganismens velferd. Bakgrunnen for at fagene splittes i to fag er at moderne driftsformer krever et tydeligere skille mellom driftsoperatører på oppdrettsanlegg og personell som har ansvar for tekniske servicefunksjoner.

Her finner du alle læreplanutkastene med lenke til høringen.

 Restaurant- og matfag

Vi har i samråd med faglig råd for restaurant- og matfag besluttet at fagene Vg3 industriell matproduksjon og Vg3 sjømatproduksjon skal bestå som to lærefag.

Her finner du alle læreplanutkastene med lenke til høringen.

Se høring for nye læreplaner med fordypningsområder i Vg3 - opplæring i bedrift

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!