Høring –  nye læreplaner Vg1 – yrkesfag

Her kan du lese endelig utkast til nye læreplaner for programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Frist for å komme med innspill er 1. november 2019. 

Læreplanene skal fastsettes våren 2020 og tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020. 

Velg utdanningsprogram

Helse- og oppvekstfag
Bygg- og anleggsteknikk
Teknikk og industriell produksjon
Elektrofag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Frisør, blomster og interiørdesign
Design og tradisjonshåndverk
Salg, service og reiseliv
Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Læreplanene får ny struktur:

Om faget

  • Fagets relevans skal beskrive relevansen for elev/lærling, samfunn og arbeidsliv.
  • Kjerneelementer er det viktigste elevene skal lære i hvert fag
  • Verdier og prinsipper skal beskrive hvordan verdigrunnlaget i overordnet del inngår i programområdet/lærefaget.
  • Tverrfaglige tema skal beskrive hvordan de utvalgte tverrfaglige temaene inngår som en sentral del av programområdet/lærefaget.
  • Grunnleggende ferdigheter i faget skal beskrive hvordan de utvalgte grunnleggende ferdighetene brukes som verktøy for læring i kompetansemålene.

 Kompetansemål

Underveisvurdering skal gi støtte til læreren/instruktøren i vurderingsarbeidet.

Innspill til læreplanene på Vg2 og Vg3 

Her kan du lese skisser til læreplanene for fagene på yrkesfag Vg2 og Vg3, til sammen 245 læreplaner.  Frist for å gi innspill er 1. september 2019. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!