Høring – nye læreplaner Vg1 – yrkesfag

Fristen for å komme med innspill var 1. november. Vi fikk 529 høringssvar.

Læreplanene skal fastsettes våren 2020 og tas i bruk i skolen fra skolestart i 2020. 

Les læreplanutkastene og innspillene vi fikk

Helse- og oppvekstfag
Bygg- og anleggsteknikk
Teknikk og industriell produksjon
Elektrofag
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
Håndverk, design og produktutvikling
Salg, service og reiseliv
Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Læreplanene får ny struktur:

Om faget

  • Fagets relevans skal beskrive relevansen for elev/lærling, samfunn og arbeidsliv.
  • Kjerneelementer er det viktigste elevene skal lære i hvert fag
  • Verdier og prinsipper skal beskrive hvordan verdigrunnlaget i overordnet del inngår i programområdet/lærefaget.
  • Tverrfaglige tema skal beskrive hvordan de utvalgte tverrfaglige temaene inngår som en sentral del av programområdet/lærefaget.
  • Grunnleggende ferdigheter i faget skal beskrive hvordan de utvalgte grunnleggende ferdighetene brukes som verktøy for læring i kompetansemålene.

 Kompetansemål

Underveisvurdering skal gi støtte til læreren/instruktøren i vurderingsarbeidet.

Innspill til læreplanene på Vg2 og Vg3 

Her kan du lese skisser til læreplanene for fagene på yrkesfag Vg2 og Vg3, til sammen 245 læreplaner.  

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!