Høring – nye læreplaner på studieforberedende Vg2 og Vg3

Her finner du utkast til nye læreplaner for programfagene på Vg2 og Vg3 studieforberedende. Fristen for å svare på høringen var 28. januar 2021. Nå bearbeider vi innspillene og jobber videre med læreplanene. Vi tar sikte på å ferdigstille læreplanene før påsken 2021.

Du kan fortsatt se læreplanutkastene og lese høringssvarene som kom inn. Klikk på fagene i oversikten under og finn din læreplan.

Læreplanene i fremmedspråk programfag, engelsk programfag, matematikk S og matematikk R er allerede klare.

Slik ble læreplanutkastene laget

Læreplanutkastene er utviklet av grupper med lærere, pedagoger og andre fagfolk. De er bearbeidet av Utdanningsdirektoratet og Sametinget. Underveis i læreplanarbeidet har vi hatt to åpne innspillsrunder, der alle som ønsket kunne komme med innspill på skisser fra læreplangruppene. 

Annet relevant innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!