Høring – nye læreplaner på studieforberedende Vg2 og Vg3

Her finner du utkast til nye læreplaner for programfagene på Vg2 og Vg3 studieforberedende. Fristen for å svare på høringen er 28. januar 2021. 

Vi ønsker blant annet tilbakemelding på om læreplanene

  • er relevante og fremtidsrettede
  • uttrykker det viktigste elevene skal lære
  • har en god sammenheng mellom delene Om faget og Kompetansemål og vurdering
  • legger til rette for samisk innhold for alle elever 

Klikk på fagene i oversikten under og finn din læreplan

Læreplanene i fremmedspråk programfag, engelsk programfag, matematikk S og matematikk R er allerede klare.

Etter at høringen er avsluttet, bearbeider vi innspillene og arbeider videre med læreplanene. Vi tar sikte på å ferdigstille læreplanene før påsken 2021.

Slik ble læreplanutkastene laget

Læreplanutkastene er utviklet av grupper med lærere, pedagoger og andre fagfolk. De er bearbeidet av Utdanningsdirektoratet og Sametinget. Underveis i læreplanarbeidet har vi hatt to åpne innspillsrunder, der alle som ønsket kunne komme med innspill på skisser fra læreplangruppene. 

Annet relevant innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!