Her er nye læreplaner - Vg1 yrkesfag

Her er de nye læreplanene for utdanningsprogrammene på Vg1 yrkesfag. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart 2020. 

I de nye læreplanene har vi i større grad lagt vekt på at fagene skal være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov. Det elevene lærer skal være relevant for det arbeidslivet de møter.

Viktige endringer for de nye læreplanene

  • Grønt skifte i yrkesfagene
    En viktig endring for de nye læreplanene, er at vi nå ser et grønt skifte for yrkesfagene. Bærekraftig utvikling har fått en sentral plass, og dette går igjen i nesten alle utdanningsprogrammene. Bærekraftig utvikling er spesielt relevant for yrkesfagene. Det handler om at elevene må lære å vurdere materialer og kjemikaler, slik at de kan ta etiske og miljøbevisste valg. Gjenbruk og utnytting av ressurser i produksjonen er også viktige temaer som i større grad blir vektlagt i de nye læreplanene.

  • Tidligere spesialisering
    Elevene vil få muligheten til å spesialisere seg tidligere. Utdanningsprogrammene er mer spesialiserte og rendyrkede sammenlignet med hvordan det er i dag. Det betyr at elevene vil på et tidligere tidspunkt lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet. I dag er utdanningsprogrammene mer sammensatt og inneholder flere ulike fag som nødvendigvis ikke passer inn i senere løp. Nå vil fagene være mer rendyrket og tilpasset de ulike utdanningsprogrammene de hører hjemme i.

  • Mer vektlegging på teknologi
    Det elevene lærer må være relevant for det arbeidslivet de møter. Ny teknologi får en stadig større plass, og det er viktig at elevene får solide fagkunnskaper om teknologi. De må både lære om hvordan de kan bruke teknologien, og få forståelse for den teknologiske utviklingen av fagområdet.

 

Se læreplaner i utdanningsprogrammene

Bakgrunn

Fra skoleåret 2020 –21 utvides antall utdanningsprogram for yrkesfagene fra åtte til ti, med fire helt nye utdanningsprogram. Noen av utdanningsprogrammene er delt, mens andre er helt nye retninger.

 De nye læreplanene for Vg2 og Vg3 kommer på høring i august 2020.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!