Skisser til nye læreplaner på studieforberedende – Vg2 og Vg3

Her kan du se andre utkast til læreplanskissene for Vg2 og Vg3 studieforberedende. Fristen for å gi innspill var 15. april. Vi fikk 928 innspill. Det blir en ny mulighet til å komme med innspill når læreplanene sendes på høring i månedsskiftet oktober/november 2020. 

Vi ønsker innspill på kompetansemål og innholdet i hele læreplanen. Vi er spesielt interessert i å vite om dere opplever læreplanene som relevante for elever og samfunnet. Vi ønsker også å få tilbakemelding på om dere opplever læreplanene som fremtidsrettet. 

Klikk på fagene i oversikten under og finn din læreplan.

Programfagene i engelsk, matematikk og fremmedspråk blir fastsatt i løpet av våren. 

Flere muligheter til å komme med innspill

Vi har en åpen prosess når vi utvikler læreplaner og ønsker å involvere alle dere som er interessert i innholdet i opplæringen. Det betyr at dere får lese tidlige skisser som læreplangruppene fortsatt jobber med. Vi ber om innspill underveis slik at vi får bedre tid til å vurdere tilbakemeldingene fra dere og gjøre endringer. Senere kommer det en offisiell høring.

Fag elevene velger på Vg1: Vi har allerede hatt to innspillsrunder og en høring for læreplanene elevene velger på Vg1. 

Annet relevant innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!